Pārlekt uz galveno saturu

Administratori ilgtspējīgas lauksaimniecības un lauku attīstības jomā

Vai esat ilgtspējīgas lauksaimniecības un lauku attīstības speciālists? Vai jūs vēlētos sākt starptautisku karjeru daudzvalodīgā un daudzveidīgā komandā? Ja atbilde ir “jā”, turpiniet lasīt!

Eiropas Komisija (EK) pašlaik meklē speciālistus ar darba pieredzi ilgtspējīgas lauksaimniecības un lauku attīstības jomā. Šā konkursa rezultātā darbā pieņemtie politikas speciālisti (pakāpe AD 6) strādās galvenokārt EK Lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektorātā (AGRI ĢD) Briselē.

Viņu galvenie pienākumi būs šādi: izstrādāt rīcībpolitiku un jaunus tiesību aktus, īstenot un pārvaldīt spēkā esošos tiesību aktus un programmas, veikt ekonomisko analīzi un izstrādāt stratēģiskās iespējas. Viņi arī risinās sarunas par tirdzniecības nolīgumiem un / vai tos pārraudzīs, dos ieguldījumu to pasākumu snieguma un ES pievienotās vērtības izvērtēšanas darbībās, par kuriem ir atbildīgs AGRI ĢD, kā arī pārstāvēs AGRI ĢD Komisijas darba grupās, ES komitejās, ES iestādēs, starptautiskās organizācijās un forumos.

ES iestādes un aģentūras kā darba devējas piedāvā darbu speciālistu komandā ar plašām iespējām papildināt zināšanas, izkopt prasmes un veidot karjeru. 

Cieņa pret kultūru daudzveidību un vienlīdzīgu iespēju veicināšana ir ES pamatprincipi, un Eiropas Personāla atlases birojs īsteno principu, ka visiem kandidātiem ir vienādas iespējas un pret visiem ir vienāda attieksme.. Plašāku informāciju par iespēju vienlīdzības politiku un to, kā lūgt īpašus atlases testu pielāgojumus, meklējiet lapā, kurā runāts tieši par šiem jautājumiem.

 

Vai esat piemērots?

Lai varētu pieteikties, jums ir jābūt ES pilsonim ar vismaz divu ES oficiālo valodu zināšanām: labi jāzina 1. valoda (kāda no 24 ES oficiālajām valodām) un apmierinošā līmenī jāpārvalda 2. valoda (angļu vai franču valoda).

Jums vajadzīga arī pabeigta augstākā izglītība lauksaimniecības zinātnēs (kas iegūta vismaz trīs gadus ilgās studijās) ar turpmāku vismaz trīs gadu profesionālo pieredzi, kas saistīta ar konkursa jomu (ilgtspējīga lauksaimniecība, lauku attīstība, mežsaimniecība, ilgtspējīgi dabas resursi, lauksaimniecības ekonomika, lauksaimniecības tirgi un tirdzniecība). Varat pieteikties arī tad, ja jums ir jebkurā jomā iegūta augstākā izglītība, kas atbilst vismaz trīs gadus ilgām studijām, pēc kurām iegūta vismaz sešus gadus ilga profesionālā pieredze, kas saistīta ar konkursa jomu.

Ja atbilstat šīm prasībām, piesakieties!

Sīkāku informāciju par prasībām meklējiet paziņojumā par konkursu, kurš atrodams, noklikšķinot uz zemāk redzamās saites.

Pieteikšanās periods sākas 2021. gada 4. februārī.