Pārlekt uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips

EPSO kompetenču sistēma

Eiropas Personāla atlases birojs (EPSO) 2022. gada sākumā publicēja jaunu kompetenču sistēmu, kuru sāks izmantot no 2023. gada. Šajā sistēmā ir definētas kompetences, kas ir būtiskas konkrēta amata pienākumu efektīvai izpildei, un sniegta pārredzama informācija par atlases procedūru, proti, ir precizēts, kādas iemaņas kandidātiem būs jāapliecina attiecīgajos konkursa pārbaudījumos.

EPSO kopš 2010. gada kandidātu vērtēšanai izmanto kompetenču sistēmu, kuru veido astoņas vispārīgas kompetences. Tomēr laika gaitā ES iestāžu vajadzības ir mainījušās. Lai varētu veidot daudzveidīgu talantu bāzi, kura atbilst iestāžu vajadzībām un atspoguļo jaunas mūsdienu darba tirgus tendences, kompetenču sistēma bija jāpārskata.

Vispārīgās kompetences ir svarīgas, tomēr paturiet prātā, ka specializētākiem profiliem ES iestādes meklē kandidātus ar augstu kvalifikāciju konkrētā darbības jomā. Informācija par attiecīgajā jomā vajadzīgajām kompetencēm un par pārbaudījumiem, kuros vērtē gan tās, gan vispārīgās kompetences, ir atrodama paziņojumā par konkursu.

Zemāk varat iepazīties ar vispārīgajām kompetencēm un to vērtēšanas kritērijiem.