Pārlekt uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips

Revīzija

Revidentiem ir svarīga loma Eiropas Savienības pārvaldības un vadības uzlabošanā. Viņi gādā, lai iestādes atskaitās iedzīvotājiem, kuriem tās strādā.

Revidenti veic neatkarīgas pārbaudes dažādās ES nozarēs un darbības jomās, pārbauda ES ieņēmumus un izdevumus, pārbauda, vai tiek ievērots regulējums un noteikumi, un veic vēl daudzus citus pienākumus.

Revidents

Darba apraksts

Revidenti veic dažādas ārējas un iekšējas pārbaudes, cieši atbalstot augstākos lēmumu pieņēmējus. Viņu pienākumi ir dažādi, piemēram, revidenti pārbauda, vai ES līdzekļi ir tikuši pienācīgi saņemti un izlietoti un vai darbības ir likumīgas. Viņi arī novērtē, vai iekšējās procedūras īstenotas pareizi, un piedāvā eksperta padomu attiecībā uz politikas īstenošanu.

Pamatkvalifikācija

Jums ir labi jāpārvalda vismaz divas ES oficiālās valodas un ir jābūt ieguvušam piemērotu akadēmisko grādu vai profesionālo kvalifikāciju, lai varētu dabūt AD 5 pakāpes (sākuma pakāpe administratora līmeņa ierēdņiem) amatu, kā arī vajadzīga vairākus gadus ilga un piemērota darba pieredze, lai jūs pieņemtu ar augstāku pakāpi (AD 7). Prasības attiecībā uz pamatkvalifikāciju var mainīties, tādēļ vienmēr, kad tiek izsludināta atlases procedūra, izlasiet, kādas ir konkrētās prasības.

Uzziniet vairāk par atlases procedūrām un dažādajām darbinieku kategorijām.

Varat arī sameklēt pieejamās vakances un izpētīt mūsu lapu par prakses iespējām.