Pārlekt uz galveno saturu

Komunikācija

Komunikācijas speciālistiem ir ļoti svarīga loma saiknes veidošanā starp Eiropas Savienību un tās pilsoņiem.

Šie darbinieki palīdz iestādēm nodrošināt darbības pārskatāmību, atbildot uz plašsaziņas līdzekļu jautājumiem par ES lēmumiem, sabiedrību informējot par ES politiku, īstenojot iekšējas un ārējas iesaistes stratēģijas un citos veidos.

Komunikācijas koordinators

Darba apraksts

Komunikācijas koordinatora darba pienākumi ir ļoti dažādi, piemēram: gatavot paziņojumus presei, ziņojumus un citus dokumentus; rīkot konferences par jaunumiem; izstrādāt un īstenot komunikācijas stratēģijas un kampaņas; uzturēt attiecības ar presi; nodrošināt ES klātbūtni visu veidu plašsaziņas līdzekļos; sekot līdzi, kā iestāžu darbu atspoguļo plašsaziņas līdzekļi; vadīt stratēģisko un krīzes saziņu.
 
Pamatkvalifikācija

Jums ir labi jāpārvalda vismaz divas ES oficiālās valodas un ir jābūt ieguvušam augstāko izglītību piemērotā disciplīnā, lai varētu dabūt AD 5 pakāpes (sākuma pakāpe administratora līmeņa ierēdņiem) darbu, kā arī vajadzīga vairākus gadus ilga un piemērota darba pieredze, lai jūs pieņemtu darbā ar augstāku pakāpi (AD 6 vai AD 7). Prasības attiecībā uz pamatkvalifikāciju var mainīties, tādēļ vienmēr, kad tiek izsludināta atlases procedūra, izlasiet, kādas ir konkrētās prasības.

Uzziniet vairāk par atlases procedūrām un dažādajām darbinieku kategorijām.

Varat arī sameklēt pieejamās vakances un izpētīt mūsu lapu par prakses iespējām.

Komunikācijas asistents

Darba apraksts

Komunikācijas asistents palīdz kolēģiem dažādos veidos, piemēram, palīdz veidot un uzturēt sakarus ar plašsaziņas līdzekļiem un īstenot komunikācijas kampaņas.

Komunikācijas asistenti var arī nodrošināt sakarus ar presi, plašsaziņas līdzekļiem un sabiedrību. Viņi palīdz izstrādāt un rediģēt dokumentus un tos sagatavot publicēšanai, rīko pasākumus, gatavo informatīvus dokumentus, publikācijas, brošūras, audiovizuālos materiālus, pārvalda tīmekļvietnes un sociālo mediju kontus, analizē komunikācijas darbību ietekmi.
 
Pamatkvalifikācija

Jums ir labi jāpārvalda vismaz divas ES oficiālās valodas un jābūt ieguvušam pēcvidusskolas izglītību piemērotā disciplīnā, kā arī jābūt ieguvušam dažus gadus ilgu un piemērotu darba pieredzi. Alternatīva iespēja: jābūt ieguvušam vidējo izglītību un vairākus gadus ilgu darba pieredzi. Prasības attiecībā uz pamatkvalifikāciju var mainīties, tādēļ vienmēr, kad tiek izsludināta atlases procedūra, izlasiet, kādas ir konkrētās prasības.

Uzziniet vairāk par atlases procedūrām un dažādajām darbinieku kategorijām.

Varat arī sameklēt pieejamās vakances un izpētīt mūsu lapu par prakses iespējām.