Pārlekt uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips

Eiropas publiskā pārvalde

ES publiskās pārvaldes darbinieku (administratoru) darbs tiešā veidā ietekmē Savienības izaugsmi un iedzīvotāju labklājību. 

Viņi sniedz ieguldījumu tādu lēmumu pieņemšanā, kas nāk par labu visai sabiedrībai. Administratori tiešā veidā palīdz lēmumu pieņēmējiem, formulējot politiku visās ES darbības jomās, tādās kā tiesiskums, veselība, darbs, uzņēmējdarbība, nodokļi, IT u. c. 

Politikas speciālists

Darba apraksts

Politikas speciālisti palīdz augstākā līmeņa ierēdņiem izstrādāt, īstenot un novērtēt ES politiku visdažādākajās jomās — sākot no ārpolitikas un cilvēktiesībām līdz cilvēkresursiem un programmu vadībai. 

Politikas speciālistu pienākumi ir ļoti dažādi, piemēram, formulēt analīzi un risinājumus, izstrādāt stratēģijas, īstenot projektus, koordinēt dažādu struktūrvienību un iestāžu darbu, rīkot ES pasākumu sabiedriskās apspriešanas un sadarboties ar ārējām ieinteresētajām personām.
 
Pamatkvalifikācija

Jums ir labi jāpārvalda vismaz divas ES oficiālās valodas un ir jābūt ieguvušam augstāko izglītību piemērotā disciplīnā, lai varētu dabūt AD 5 pakāpes (sākuma pakāpe administratora līmeņa ierēdņiem) darbu, kā arī vajadzīga vairākus gadus ilga un piemērota darba pieredze, lai jūs pieņemtu darbā ar augstāku pakāpi (AD 7). Prasības attiecībā uz pamatkvalifikāciju var mainīties, tādēļ vienmēr, kad tiek izsludināta atlases procedūra, izlasiet, kādas ir konkrētās prasības.

Uzziniet vairāk par atlases procedūrām un dažādajām darbinieku kategorijām.

Varat arī sameklēt pieejamās vakances un izpētīt mūsu lapu par prakses iespējām.