Pārlekt uz galveno saturu

Ārējās attiecības

Ārējo attiecību speciālisti gādā par ES interešu un vērtību veicināšanu un aizsardzību attiecībās ar ārpussavienības valstīm un starpvaldību organizācijām.

Viņi palīdz sasniegt ES ārpolitikas mērķus, koordinē starptautisko sadarbību, stiprina starptautisko drošību un veicina cilvēktiesību ievērošanu. 

Ārējo attiecību speciālists

Darba apraksts

Ārējo attiecību speciālisti sadarbojas ar ES dalībvalstu un dažādu ES iestāžu diplomātiskajiem dienestiem, lai palīdzētu saskaņot Eiropas Savienības ārējo darbību.

Viņi arī piedalās sarunās un daudzpusēju nolīgumu izpildē, pārstāv ES ārpus tās robežām, cieši sadarbojas ar ES delegācijām un vēstniecībām, sagatavo politikas ziņojumus un informatīvus ziņojumus lēmumu pieņēmējiem un veic vēl daudzus citus pienākumus.

Pamatkvalifikācija

Jums ir labi jāpārvalda vismaz divas ES oficiālās valodas un ir jābūt ieguvušam augstāko izglītību piemērotā jomā, lai varētu dabūt AD 5 pakāpes (sākuma pakāpe administratora līmeņa ierēdņiem) darbu, kā arī vajadzīga vairākus gadus ilga un piemērota darba pieredze, lai jūs pieņemtu darbā ar augstāku pakāpi (AD 7). Prasības attiecībā uz pamatkvalifikāciju var mainīties, tādēļ vienmēr, kad tiek izsludināta atlases procedūra, izlasiet, kādas ir konkrētās prasības.

Uzziniet vairāk par atlases procedūrām un dažādajām darbinieku kategorijām.

Varat arī sameklēt pieejamās vakances un izpētīt mūsu lapu par prakses iespējām.

Informācija par vēl citām vakancēm un prakses iespējām, iespējams, atrodama Eiropas Ārējās darbības dienesta (EĀDD) tīmekļvietnē.