Pārlekt uz galveno saturu

Informācijas tehnoloģijas

Informācijas tehnoloģijas ir svarīgas ikvienai modernai valsts pārvaldei. Inovatīvi digitālie risinājumi ļauj ES iestādēm pienācīgi veikt savu darbu un pildīt tām uzticētos pienākumus, kuri ietekmē miljoniem ES iedzīvotāju.

IT speciālisti izstrādā un īsteno IT stratēģijas, nodrošina iestāžu vajadzībām piemērotus IT risinājumus, novērš incidentus, pārvalda IT sistēmas, kā arī veic dažādus citus uzdevumus. 

IT asistents

Darba apraksts

Asistenti palīdz īstenot IT projektus, piedaloties risinājumu izstrādē, sagatavojot darbības specifikācijas, kā arī iesaistoties budžeta un resursu plānošanā. 

Viņu pienākumos cita starpā ietilpst arī statistikas datu un lielo datu avotu analīze un apstrāde; dalība informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) risinājumu izstrādē un īstenošanā; brīfingu un prezentāciju sagatavošana.

Pamatkvalifikācija 

Jums ir labi jāpārvalda vismaz divas ES oficiālās valodas un jābūt iegūtai pēcvidusskolas izglītībai atbilstošā jomā, kā arī vismaz dažus gadus ilgai darba pieredzei. Alternatīva iespēja: jābūt iegūtai vidējai izglītībai un vairākus gadus ilgai darba pieredzei. Prasības attiecībā uz pamatkvalifikāciju var mainīties, tādēļ vienmēr, kad tiek izsludināta atlases procedūra, izlasiet, kādas ir konkrētās prasības.

Uzziniet vairāk par atlases procedūrām un dažādajām darbinieku kategorijām.

Varat arī sameklēt pieejamās vakances un izpētīt mūsu lapu par prakses iespējām.

IT administrators

Darba apraksts

IT speciālisti administratora funkciju grupā strādā tādās jomās kā progresīvās tehnoloģijas, datu analīze, digitālā darbavieta, biroja darba automatizācija, mobilā datošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) drošība, IT infrastruktūra.

Pienākumi cita starpā ietver IT pakalpojumu darbības uzturēšanu, tehnisko analīzi un konsultāciju sniegšanu, datu tīkla pakalpojumu pārvaldību, programmatūras izstrādi, sistēmas integritātes un drošības procedūru piemērošanu. 

Pamatkvalifikācija

Lai pretendētu uz amatu AD 5 pakāpē (sākotnējā pakāpe pastāvīgā darbā pieņemtiem administratoriem), jums ir labi jāpārvalda vismaz divas ES oficiālās valodas un ir jābūt augstākās izglītības diplomam vai pēcdiploma kvalifikācijai informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā. Savukārt, ja vēlaties tikt pieņemts darbā augstākā pakāpē (AD 7), vajadzīga arī vairākus gadus ilga un atbilstoša darba pieredze. Prasības attiecībā uz pamatkvalifikāciju var mainīties, tādēļ vienmēr, kad tiek izsludināta atlases procedūra, izlasiet, kādas ir konkrētās prasības.

Uzziniet vairāk par atlases procedūrām un dažādajām darbinieku kategorijām.

Varat arī sameklēt pieejamās vakances un izpētīt mūsu lapu par prakses iespējām.