Pārlekt uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips

Valodas

Daudzvalodība ir viens no Eiropas Savienības pamatprincipiem, un šajā jomā būtiska loma ir tulkotājiem, korektoriem, juristiem lingvistiem un tulkiem. Šie darbinieki informāciju par ES politiku un darbībām tulko ES oficiālajās valodās. Sniedzot iedzīvotājiem informāciju viņu dzimtajā valodā, ES ir tuvāk saviem iedzīvotājiem.

Korektors

Darba apraksts

Korektoriem ir dažādi pienākumi: veikt dokumentu korektūru; pārbaudīt, vai iztulkotie teksti atbilst oriģinālvalodas materiālam; sagatavot un pārbaudīt saturu dažādos formātos un medijos; labot pareizrakstības, gramatikas un sintakses kļūdas; piedalīties ar publicēšanu saistītu procesu organizēšanā un uzraudzīšanā, kā arī veikt citus uzdevumus.

Pamatkvalifikācija

Jums ir izcili jāpārvalda kāda no ES oficiālajām valodām un jābūt ļoti labām vēl vienas ES oficiālās valodas zināšanām. Jums ir jābūt iegūtai atbilstošai pēcvidusskolas izglītībai, kā arī vismaz dažus gadus ilgai darba pieredzei. Alternatīva iespēja: jābūt iegūtai vidējai izglītībai un vairākus gadus ilgai darba pieredzei. Prasības attiecībā uz pamatkvalifikāciju var mainīties, tādēļ vienmēr, kad tiek izsludināta atlases procedūra, izlasiet, kādas ir konkrētās prasības.

Uzziniet vairāk par atlases procedūrām un dažādajām darbinieku kategorijām.

Skatiet pieejamās vakances un ielūkojieties mūsu lapā par prakses iespējām.

Jurists lingvists

Darba apraksts

ES juristi lingvisti nodrošina, lai visi jaunie tiesību akti tiktu pareizi pārtulkoti citās ES valodās un precīzi atspoguļotu oriģinālo tekstu.

Šim darbam vajadzīgi spējīgi juristi ar izcilām valodu zināšanām. Visā procesā viņiem jāraugās, lai tiktu ievērotas likumdošanas procedūras, un jādarbojas arī kā padomdevējiem; jāsniedz norādes par tiesību aktu izstrādi; jāpārbauda, jāpārskata tiesību akti un jāvērtē to atbilstība formālajiem noteikumiem, kā arī jāveic citi uzdevumi. 

Pamatkvalifikācija

Jums ir izcili jāpārvalda kāda no ES oficiālajām valodām un jābūt ļoti labām vēl vismaz divu citu ES oficiālo valodu zināšanām, kā arī jābūt iegūtai augstākajai izglītībai tiesību zinātnēs. Prasības attiecībā uz pamatkvalifikāciju var mainīties, tādēļ vienmēr, kad tiek izsludināta atlases procedūra, izlasiet, kādas ir konkrētās prasības.

Uzziniet vairāk par atlases procedūrām un dažādajām darbinieku kategorijām.

Skatiet pieejamās vakances un ielūkojieties mūsu lapā par prakses iespējām.

Skatiet arī pagaidu līgumu piedāvājumus ES Tiesas tīmekļvietnē.

Konferenču tulks

Darba apraksts

ES mutiskās tulkošanas dienests ir lielākais pasaulē – tulki gādā par to, lai sanāksmēs noritošās diskusijas tiktu pareizi pārtulkotas ES oficiālajās valodās. Viņi veic vai nu sinhrono, vai konsekutīvo tulkošanu. 

ES tulki strādā stimulējošā, multikulturālā vidē. No viņiem tiek prasīts sekojošais: labas komunikācijas prasmes, spēja izprast bieži vien sarežģītus jautājumus dažādās jomās, ātra reakcija un spēja pielāgoties mainīgiem apstākļiem, kā arī spēja strādāt lielas slodzes apstākļos. 

Pamatkvalifikācija

Jums ir izcili jāpārvalda kāda no ES oficiālajām valodām un jābūt ļoti labām vēl vismaz divu citu ES oficiālo valodu zināšanām, kā arī jābūt iegūtai atbilstošai kvalifikācijai konferenču tulkošanā. Alternatīva iespēja: jābūt augstākajai izglītībai un vismaz vienu gadu ilgai darba pieredzei.  Prasības attiecībā uz pamatkvalifikāciju var mainīties, tādēļ vienmēr, kad tiek izsludināta atlases procedūra, izlasiet, kādas ir konkrētās prasības.

Ārštata tulkus var iesaistīt darbā līdzās štata tulkiem. Informāciju par to, kā kļūt par ārštata tulku Eiropas Komisijā, Eiropas Parlamentā un Eiropas Savienības Tiesā, varat atrast šajā tīmekļvietnē – Iespēja strādāt par ārštata tulku ES iestādēs.

Uzziniet vairāk par atlases procedūrām un dažādajām darbinieku kategorijām.

Skatiet pieejamās vakances un ielūkojieties mūsu lapā par prakses iespējām.

Tulkotājs

Darba apraksts

Tulkotāju pienākumi cita starpā ir šādi: tulkot juridiskus, finanšu un zinātniskus dokumentus, politikas dokumentus un ziņojumus, saraksti un tehniskus tekstus; sniegt dažāda veida lingvistiskus padomus; pārvaldīt daudzvalodu tīmekļvietnes; rediģēt citu ES ierēdņu sagatavotus dokumentus, kā arī veikt citus uzdevumus.

Pamatkvalifikācija

Jums ir izcili jāpārvalda kāda no ES oficiālajām valodām un jābūt ļoti labām vēl vismaz divu citu ES oficiālo valodu zināšanām, kā arī jābūt iegūtai augstākajai izglītībai jebkurā jomā. Prasības attiecībā uz pamatkvalifikāciju var mainīties, tādēļ vienmēr, kad tiek izsludināta atlases procedūra, izlasiet, kādas ir konkrētās prasības.

Uzziniet vairāk par atlases procedūrām un dažādajām darbinieku kategorijām.

Skatiet pieejamās vakances un ielūkojieties mūsu lapā par prakses iespējām.