Pārlekt uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips

Tiesības

Juristu darbs ir saistīts ar visiem ES iestāžu darbības juridiskajiem aspektiem. Viņi piedalās ES likumdošanas procesā un specializējas dažādās nozarēs, tādās kā tirgus konkurence, noziedzība, datu aizsardzība, pārrobežu sadarbība, banku pakalpojumi, krāpšanas novēršana, starptautiskie nolīgumi, patērētāju tiesības.

Jurists lingvists

Darba apraksts

ES juristi lingvisti nodrošina, lai visi jaunie tiesību akti tiktu pareizi pārtulkoti citās ES valodās un precīzi atspoguļotu oriģinālo tekstu.

Šim darbam vajadzīgi spējīgi juristi ar izcilām valodu zināšanām. Visā procesā viņiem jāraugās, lai tiktu ievērotas likumdošanas procedūras, un jādarbojas arī kā padomdevējiem; jāsniedz norādes par tiesību aktu izstrādi; jāpārbauda, jāpārskata tiesību akti un jāvērtē to atbilstība formālajiem noteikumiem, kā arī jāveic citi uzdevumi. 

Pamatkvalifikācija

Jums ir izcili jāpārvalda kāda no ES oficiālajām valodām un jābūt ļoti labām vēl vismaz divu citu ES oficiālo valodu zināšanām, kā arī jābūt iegūtai augstākajai izglītībai tiesību zinātnēs. Prasības attiecībā uz pamatkvalifikāciju var mainīties, tādēļ vienmēr, kad tiek izsludināta atlases procedūra, izlasiet, kādas ir konkrētās prasības.

Uzziniet vairāk par atlases procedūrām un dažādajām darbinieku kategorijām.

Skatiet pieejamās vakances un ielūkojieties mūsu lapā par prakses iespējām.

Skatiet arī pagaidu līgumu piedāvājumus ES Tiesas tīmekļvietnē.

Jurists

Darba apraksts

ES juristi sniedz juridiskas konsultācijas, nodrošina tiesību aktu likumību un izstrādes kvalitāti, veic plašu juridisko izpēti, analīzi un darbojas kā iestāžu pārstāvji tiesas procesos. 
Juristiem ir dažādi pienākumi, piemēram, izstrādāt tiesību aktus un politiskus dokumentus; sniegt juridiskas konsultācijas augstākajai vadībai; piedalīties iestāžu sarunās par ES tiesību aktu pieņemšanu; koordinēt sadarbību ar ES dalībvalstu iestādēm, lai uzlabotu dalībvalstu tiesību aktus; pārstāvēt ES iestādes tiesas procesos; veikt padziļinātus pētījumus un analīzi; piedalīties juridiskās sanāksmēs starptautiskā līmenī.
 
Pamatkvalifikācija

Lai pretendētu uz amatu AD 5 pakāpē (sākotnējā pakāpe pastāvīgā darbā pieņemtiem administratoriem), jums ir labi jāpārvalda vismaz divas ES oficiālās valodas un ir jābūt augstākās izglītības diplomam tiesību zinātnēs. Savukārt, ja vēlaties tikt pieņemts darbā augstākā pakāpē (AD 7), vajadzīga arī vairākus gadus ilga un atbilstoša darba pieredze. Prasības attiecībā uz pamatkvalifikāciju var mainīties, tādēļ vienmēr, kad tiek izsludināta atlases procedūra, izlasiet, kādas ir konkrētās prasības.

Uzziniet vairāk par atlases procedūrām un dažādajām darbinieku kategorijām.

Skatiet pieejamās vakances un ielūkojieties mūsu lapā par prakses iespējām.