Pārlekt uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips

Zinātne un pētniecība

Ņemot vērā mūsdienu problēmu mērogu un sarežģītību, ES arvien vairāk jāpaļaujas uz ekspertiem, kuri palīdz risināt vides aizsardzības, veselības, pārtikas, digitālās pārkārtošanās un citus globālus jautājumus.

Ir liels pieprasījums pēc profesionāļiem ar pamatīgu pieredzi un kompetenci dažādās nozarēs. Mums ir nepieciešami eksperti lauksaimniecības, veselības un pārtikas nekaitīguma jomā, ķīmijas speciālisti, kodoldrošības inspektori, mākslīgā intelekta speciālisti u.c.

Zinātņu speciālisti

Darba apraksts

Zinātnieki, pētnieki un citi speciālisti ar savām unikālajām zināšanām, risinot zinātniskas problēmas, sniedz nenovērtējamu ieguldījumu iestāžu un politikas veidotāju darbā. 

Ekspertiem bieži vien tiek uzticēti tādi uzdevumi kā izstrādāt politikas dokumentus un jaunus tiesību aktus; īstenot un pārvaldīt spēkā esošos tiesību aktus un programmas; veikt izpēti un analīzi; izstrādāt politikas stratēģijas; veikt pārbaudes; piedalīties starptautiskās sanāksmēs un sarunās. 

Pamatkvalifikācija

Prasības attiecībā uz kvalifikāciju atšķiras atkarībā no konkrētās amata vietas. Parasti tiek prasīts, lai jūs labi pārvaldītu vismaz divas ES oficiālās valodas, kā arī lai jums būtu augstākā izglītība attiecīgajā jomā un dažus vai vairākus gadus ilga atbilstoša darba pieredze. Prasības attiecībā uz pamatkvalifikāciju var mainīties, tādēļ vienmēr, kad tiek izsludināta atlases procedūra, izlasiet, kādas ir konkrētās prasības.

Uzziniet vairāk par atlases procedūrām un dažādajām darbinieku kategorijām.

Skatiet pieejamās vakances un ielūkojieties mūsu lapā par prakses iespējām.

Skatiet arī līgumu piedāvājumus Kopīgā pētniecības centra tīmekļvietnē.