Pārlekt uz galveno saturu

Palīgdarbinieki

Palīgpersonāls, kas veic dažāda veida darbu, sniedz būtisku ieguldījumu ES struktūrvienību darbā.

Palīgdarbinieki var strādāt dažādos amatos – kā sekretāri, administratīvie asistenti, šoferi, asistenti cilvēkresursu jomā, apsargi vai apkalpojošie darbinieki.

Apkalpojošais darbinieks

Darba apraksts

Eiropas Parlamenta apkalpojošie jeb tehniskie darbinieki parasti palīdz Eiropas Parlamenta deputātiem un citām amatpersonām plenārsēdēs, Parlamenta struktūrvienību sanāksmēs un citos pasākumos.

Viņi nodrošina noteikumu un drošības principu ievērošanu.

Apkalpojošajiem darbiniekiem ir dažādi pienākumi, piemēram, sagatavot un uzraudzīt sanāksmju telpas; pavadīt EP deputātus, augsta līmeņa amatpersonas un citus apmeklētājus un piešķirt viņiem vietu sanāksmju telpā; sadarbībā ar Protokola dienestu nodrošināt protokolā paredzēto kārtību.

Pamatkvalifikācija

Obligātās prasības attiecībā uz valodu zināšanām un darba pieredzi būs izklāstītas oficiālajos konkursa dokumentos, kurus sagatavo atsevišķi katrai attiecīgajai atlases procedūrai. Prasības attiecībā uz pamatkvalifikāciju var mainīties, tādēļ vienmēr, kad tiek izsludināta atlases procedūra, izlasiet, kādas ir konkrētās prasības.

Uzziniet vairāk par atlases procedūrām un dažādajām darbinieku kategorijām.

Skatiet pieejamās vakances un ielūkojieties mūsu lapā par prakses iespējām.

Konferenču tehniķis

Darba apraksts

Konferenču tehniķi ir atbildīgi par skaņas un attēlu tehnisko iekārtu darbības nodrošināšanu multimediju/audiovizuālām vai konferenču vajadzībām. 

Tāpat viņi gādā par pirmā līmeņa tehniskā atbalsta sniegšanu saistībā ar audiovizuālām iekārtām un datoriekārtām.

Pamatkvalifikācija

Obligātās prasības attiecībā uz valodu zināšanām un darba pieredzi būs izklāstītas oficiālajos konkursa dokumentos, kurus sagatavo atsevišķi katrai attiecīgajai atlases procedūrai. Prasības attiecībā uz pamatkvalifikāciju var mainīties, tādēļ vienmēr, kad tiek izsludināta atlases procedūra, izlasiet, kādas ir konkrētās prasības.

Uzziniet vairāk par atlases procedūrām un dažādajām darbinieku kategorijām.

Skatiet pieejamās vakances un ielūkojieties mūsu lapā par prakses iespējām.

Sekretārs / administratīvais asistents

Darba apraksts

Sekretāri un administratīvie asistenti veic dažādus uzdevumus, tostarp palīdz vienai vai vairākām personām nodaļā vai departamentā; sagatavo informāciju; organizē un koordinē departamenta darbu; sagatavo, apstrādā, noformē un pārbauda dokumentus; atrod, apkopo un izplata informāciju. 

Asistenti, kas strādā cilvēkresursu jomā, veic pienākumus, kas saistīti ar personāla vadību, piemēram, šādos aspektos: pieņemšana darbā, profesionālā izaugsme, mācības, vienlīdzīgas iespējas.

Pamatkvalifikācija

Jums ir labi jāpārvalda vismaz divas ES oficiālās valodas, jābūt iegūtai vidējai izglītībai vai profesionālajai apmācībai, kā arī vismaz dažus gadus ilgai darba pieredzei. Lai pieteiktos uz augstākas pakāpes amatiem, jums būs vajadzīga arī vairāku gadu darba pieredze. Prasības attiecībā uz pamatkvalifikāciju var mainīties, tādēļ vienmēr, kad tiek izsludināta atlases procedūra, izlasiet, kādas ir konkrētās prasības.

Uzziniet vairāk par atlases procedūrām un dažādajām darbinieku kategorijām.

Skatiet pieejamās vakances un ielūkojieties mūsu lapā par prakses iespējām.

Šoferis

Darba apraksts

Šoferu uzdevums ir vadāt ES iestāžu personālu, dalībvalstu ierēdņus, diplomātus un citas augsta līmeņa amatpersonas Briselē, Luksemburgā, Strasbūrā un citās pilsētās, kur notiek ES pasākumi un sanāksmes.

Šoferiem var uzticēt arī citus pienākumus – pārvadāt sensitīvus un konfidenciālus pasta sūtījumus, gādāt par personu un preču drošību brauciena laikā, kā arī garantēt ES transportlīdzekļu tehnisko apkopi un pienācīgu izmantošanu.

Pamatkvalifikācija

Obligātās prasības attiecībā uz valodu zināšanām un darba pieredzi būs izklāstītas oficiālajos konkursa dokumentos, kurus sagatavo atsevišķi katrai attiecīgajai atlases procedūrai. Prasības attiecībā uz pamatkvalifikāciju var mainīties, tādēļ vienmēr, kad tiek izsludināta atlases procedūra, izlasiet, kādas ir konkrētās prasības.

Šoferus var pieņemt darbā arī kā līgumdarbiniekus.

Uzziniet vairāk par atlases procedūrām un dažādajām darbinieku kategorijām.

Skatiet pieejamās vakances un ielūkojieties mūsu lapā par prakses iespējām.

Apsargs

Darba apraksts

Apsargi ES iestādēs garantē darbinieku, apmeklētāju, īpašuma, ēku, kā arī sensitīvas un klasificētas informācijas drošību.

Cita starpā viņi nodrošina patruļas un telpu un personāla uzraudzību; novērš drošības apdraudējumus; ziņo par aizdomīgu uzvedību un incidentiem; regulē un kontrolē ES birojos ienākošos cilvēkus un preču piegādes; veic drošības patruļas ES ēkās; operatīvi rīkojas ugunsgrēka un/vai trauksmes gadījumā; sniedz pirmo palīdzību ārkārtas situācijās; veic ienākošo preču un piegāžu drošības pārbaudes. 

Pamatkvalifikācija

Obligātās prasības attiecībā uz valodu zināšanām un darba pieredzi būs izklāstītas oficiālajos konkursa dokumentos, kurus sagatavo atsevišķi katrai attiecīgajai atlases procedūrai. Prasības attiecībā uz pamatkvalifikāciju var mainīties, tādēļ vienmēr, kad tiek izsludināta atlases procedūra, izlasiet, kādas ir konkrētās prasības.

Uzziniet vairāk par atlases procedūrām un dažādajām darbinieku kategorijām.

Skatiet pieejamās vakances un ielūkojieties mūsu lapā par prakses iespējām.