Pārlekt uz galveno saturu

EPSO veic pārmaiņas darbinieku atlases procedūrā.

Lai labāk reaģētu uz ES iestāžu mainīgajām vajadzībām un mūsdienu darba tirgus realitāti, EPSO patlaban veic vērienīgas pārmaiņas darbinieku atlases procedūrā. Tiek stratēģiski apsvērta jauna koncepcija par plaša profila administratoru konkursu un tiek pārskatītas prasītās pamatkompetences. Šajā ziņā svarīgs mērķis ir panākt lielāku daudzveidību gan attiecībā uz kandidātu profiliem, gan izglītību. Speciālistu atlases konkursos jau tagad notiek dažu jaunu atlases metožu testēšana.

Galvenie mērķi ir šādi: saīsināt konkursu ilgumu, lai tie būtu efektīvāki gan kandidātiem, gan vērtētājiem, un precīzāk mērķēt konkursus uz specializēta profila kandidātiem, kas vajadzīgi darbā pieņemošajām iestādēm, vienlaikus izmantojot mūsdienīgas testēšanas metodes, kas atbilst starptautiskajai paraugpraksei. Attiecībā uz speciālistu atlases konkursiem EPSO mērķis ir ieviest jaunas paaudzes datorizētus daudzizvēļu testus attiecīgajā specialitātē jau atlases sākumposmā, savukārt abstraktās domāšanas testus uzskata par izturētiem, ja kandidāts sasniedzis noteiktu punktu skaitu. Covid-19 krīzes dēļ EPSO pārorientējās uz testiem pārbaudījumu centros ar attālinātu uzraudzību, un dažos konkursos kandidāti datorizētos testus var kārtot vai nu tiešsaistē, vai pārbaudījumu centros. Citi izmēģinājuma projekti paredz iespēju testus kārtot jebkurā no 24 oficiālajām ES valodām vai to, ka kandidātus izraudzīsies ar datorizētas talantu atlases programmas palīdzību. Ņemot vērā to, ka šie izmēģinājuma projekti ir agrīnā posmā un to rezultāti vēl ir jāanalizē, EPSO sīkāku informāciju par šiem jauninājumiem sniegs, tiklīdz būs pieejama plašāka informācija.

Visu šo procedūru pamatā ir objektivitāte un vienlīdzīga attieksme.