Pārlekt uz galveno saturu

Daudzveidība un iekļautība

Picture showing 6 people

Daudzveidību ES uzskata par bagātinošu un par inovācijas, radošuma un spēka avotu. Daudzveidīga, iekļaujoša vide, ir tāda, kur ikvienamneatkarīgi no izcelsmes ir vienādas iespējas, piederības sajūta un kur visus novērtē par viņu unikālo ieguldījumu.

Godīgas atlases procedūras nodrošināšana, lai piesaistītu atšķirīgus talantīgus cilvēkus, ir tikai pirmais solis.

ES iestādes, aģentūras un citas struktūras ir apņēmušās daudzveidību uzturēt un radīt iekļaujošu darba vidi. Lai šo nemainīgo apņemšanos īstenotu, tās veic dažādus mērķtiecīgus pasākumus. Piemēram:

  • īsteno politiku, kuras mērķis ir gādāt, lai visi ES iestāžu darbinieki justos novērtēti un spējīgi pilnībā īstenot savu potenciālu visas karjeras gaitā;
  • īsteno politiku, kas visiem darbiniekiem uzlabo līdzsvaru starp darbu un privāto dzīvi, paplašina iespējas tālstrādāt un strādāt pēc elastīga grafika;
  • nodrošina mācības vadītājiem un darbiniekiem, lai nepieļautu un novērstu diskrimināciju un aizskarošu izturēšanos, iebiedēšanu, šķeltniecisku un nepiedienīgu uzvedību darbvietā.

Lai uzzinātu vairāk par daudzveidību un iekļautību ES iestādēs un struktūrās, dodieties uz šo īpašo vietni.

Savos informēšanas pasākumos EPSO atbalsta vienlīdzīgas iespējas un daudzveidību, lai piesaistītu ļoti dažādus talantīgus cilvēkus no visām ES dalībvalstīm. EPSO arī veic mērķtiecīgus komunikācijas pasākumus, piemēram, izteikusi sadarbības aicinājumu ES daudzveidības un iekļautības organizācijām. EPSO šo uzaicinājumu izteica, lai uzrunātu atšķirīgākus talantīgus cilvēkus un paplašinātu ES daudzveidības pārstāvību gan starp tiem, kas iesnieguši pieteikumu EPSO, gan pārstāvību pašās ES iestādēs.