Pārlekt uz galveno saturu

Administrācijas vadītāji ES delegācijās

Vai esat talantīgs profesionālis, kuru interesē starptautiska karjera un iespēja strādāt par administrācijas vadītāju ES delegācijā?

ES meklē administrācijas vadītājus (AST 4 pakāpe). Darbā pieņemtie speciālisti strādās Eiropas Ārējās darbības dienestā (EĀDD).

Administrācijas vadītāji palīdz ES delegāciju vadītājiem īstenot viņu pilnvaras attiecībā uz delegācijas ikdienas darbību, piemēram, administratīvā budžeta un cilvēkresursu pārvaldību, loģistikas, piegāžu un pakalpojumu pārraudzību, kā arī personāla un aktīvu drošumu un drošību. Kopā ar delegācijas vadītāju jūs būsiet atbildīgs par delegācijas budžeta vispārējo administratīvo un finansiālo izpildi un veicināsiet delegācijas netraucētu darbību.

Visi EĀDD darbinieki periodiski strādā Savienības delegācijās. Karjeras laikā EĀDD ierēdņi pārmaiņus strādās dažādos ģeogrāfiskos reģionos un galvenajās mītnēs un/vai veiks dažādas darba funkcijas. Dažas delegācijas atrodas valstīs, kurās dzīves un drošības apstākļi var būt sarežģīti.

ES iestādes un aģentūras kā darba devējas piedāvā darbu ekspertu komandā ar plašām iespējām papildināt zināšanas, izkopt prasmes un veidot karjeru. ES iestāžu multikulturālās, starptautiskās un daudzveidīgās komandas kopīgi strādā, lai uzlabotu dzīvi aptuveni 450 miljoniem ES iedzīvotāju un cilvēkiem citviet pasaulē.

Cieņa pret kultūru daudzveidību un vienlīdzīgu iespēju veicināšana ir ES pamatprincipi. Eiropas Personāla atlases birojs (EPSO) cenšas nodrošināt visiem kandidātiem vienādas iespējas, attieksmi un piekļuvi. Plašāku informāciju par iespēju vienlīdzības politiku un to, kā lūgt īpašus atlases testu pielāgojumus, meklējiet šiem jautājumiem veltītajā lapā.

Vai esat piemērots?

Ja esat ES pilsonis un zināt vismaz 2 ES oficiālās valodas (vajadzīgas ļoti labas prasmes vienā no 24 oficiālajām ES valodām un pietiekamas angļu vai franču valodas prasmes), piesakieties!

Turklāt jums jābūt: vai nu vismaz 2 gadus ilgai pēcvidusskolas izglītībai, kuru apliecina diploms šādās jomās – tieslietas, uzņēmējdarbības vadība, cilvēkresursu vadība, finanses, grāmatvedība, loģistika, ēku apsaimniekošana vai inženierzinātnes – un pēc kuras iegūta vismaz 6 gadus ilga atbilstoša darba pieredze, vaividējai izglītībai, kuru apliecina diploms, kas dod tiesības iegūt pēcvidusskolas izglītību, un pēc kuras iegūta vismaz 9 gadus ilga atbilstoša darba pieredze.

Sīkāku informāciju par prasībām meklējiet paziņojumā par konkursu. Tas atrodams mūsu lapā, kur var pieteikties (sk. zemāk).

Pieteikšanās periods sākas 2022. gada 14. jūlijā.