Pārlekt uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips

Kādi norādījumi jāievēro, kārtojot datorizētos testus?

Izlasiet paziņojumu par konkursu vai uzaicinājumu izteikt ieinteresētību par jūsu atlases procedūru, lai uzzinātu jautājumu skaitu, testa ilgumu un testa nokārtošanai nepieciešamo punktu skaitu.

Ierašanās testēšanas centrā

Testēšanas centra adrese ar saiti ir norādīta jūsu rezervācijas apstiprinājumā. Šis apstiprinājums ir atrodams jūsu EPSO kontā, kolīdz esat rezervējis testus. Jums jāierodas vismaz 30 minūtes pirms rezervētā laika. Netiek garantēts, ka būs iespējams kārtot testu, ja nokavēsiet vai neieradīsieties rezervētajā laikā.
Aicinām jūs pirms došanās uz pārbaudījumu izlasīt atbildi uz bieži uzdoto jautājumu “Kādi uzvedības noteikumi jāievēro datorizētajos testēšanas centros?

Daudzizvēļu testos:

jums tiks piedāvāta pirmā brīvā vieta. Ja ieradīsieties krietni pirms paredzētā laika, jums varbūt piedāvās iespēju testus kārtot pirms jums rezervētā laika. Ja kavēšanās pārsniedz 30 minūtes no mūsu līgumslēdzēja neatkarīgu iemeslu dēļ, piemēram, tehnisku problēmu dēļ, varat lūgt testēšanas centru pārcelt jums rezervēto pārbaudījumu uz citu datumu.

Gadījuma izpētes tests, rakstveida pārbaudījums attiecīgajā jomā un tulkošanas tests

Kandidātiem, kas kārto šos testus, ieteicams neparedzētas kavēšanās gadījumiem ieplānot vairāk laika testēšanas centrā. Atkarībā no problēmas būtības var izmainīties testēšanas grafiks, un līdz ar to izņēmuma kārtā var būt vairākas stundas ilga aizkavēšanās. Sīkāka informācija vajadzības gadījumā tiks sniegta testēšanas centrā.

Identitātes pārbaude

Ierodoties testēšanas centrā, jums jāņem līdzi:

  • izdrukāts rezervācijas apstiprinājums no jūsu EPSO konta;
  • derīgs jūsu personu apliecinošs dokuments, kurā ir nesen uzņemta fotogrāfija un paraksts. Piemēram: pase, valsts izdota personas apliecība, vadītāja apliecība ar fotogrāfiju, valsts/reģionālā uzturēšanās atļauja, militārā personāla identifikācijas karte.
  • Ja personu apliecinošā dokumentā ir fotogrāfija, bet nav paraksta, ir vajadzīgs vēl kāds identifikācijas dokuments, kurā ir paraksts. Piemēram: vadītāja apliecība bez fotogrāfijas, bankas karte/kredītkarte.

Jūsu personas datiem, kas norādīti augstākminētajos dokumentos, ir jāsakrīt ar personas datiem jūsu EPSO kontā.

Testu sākums

Lūdzu, ņemiet vērā, ka nevarat lūgt mainīt jums iedalīto darba vietu.

 

Sākoties testam, jūs lūgs apstiprināt savu vārdu un uzvārdu. Ja tests nav ar jūsu vārdu, noklikšķiniet uz “nē” un nekavējoties par to paziņojiet uzraudzītājam.
Visi norādījumi testā, ieskaitot instrukciju, ievadlogus un aptauju, parasti būs jūsu otrajā valodā. Tulku un tulkotāju konkursos var būt citādi.
Testus jūs kārtosiet valodās, kas atlasītas jūsu pieteikuma veidlapā. To jūs varat pārbaudīt savā EPSO kontā. Ņemiet vērā, ka pēc pieteikuma iesniegšanas izvēlētās valodas vairs nevar izmainīt. 
Katra darbstacija būs apgādāta ar šādiem piederumiem: 

  • piezīmju tāfele;
  • flomāsters;
  • datorpele, kas paredzēta darbam ar labo roku;
  • Tikai atlases procedūru testiem CAST/P: portatīvs kalkulators ar pamatfunkcijām (sk. attēlu zemāk, vai līdzīgs, atkarībā no testēšanas centra atrašanās vietas); Tiek izmantoti vienkāršoti kalkulatori, tāpēc vairs netiks nodrošināta kalkulatora lietošanas instrukcija. Jums pašam pirms testu sākuma ir jāpārliecinās par to, ka kalkulators darbojas (jūs esat atbildīgs arī par atmiņas notīrīšanu).
  • kalkulators ekrānā (sk. 4. attēlu zemāk), ja kārtosiet matemātisko iemaņu testus;
  • vienreizlietojami ausu aizbāžņi (pēc pieprasījuma);
  • troksni slāpējošas austiņas, kuras uzliktas uz starpsienām, kas atrodas starp darbstacijām, vai tiek izsniegtas pēc pieprasījuma.

Pirms testa sākšanas pārbaudiet, vai viss aprīkojums darbojas. Ja testu laikā jums vajadzīga palīdzība, pieaiciniet uzraudzītāju, paceļot roku.

calculator_1.jpg

Calculator picture

calculator_2.png

Calculator picture

calculator_3.jpg

Calculator picture

calculator2.png

Calculator picture

Instrukcijas

Pirms testa sākuma būs pieejama 5 vai 10 minūtes ilga (atkarībā no testa veida) instrukcija par to, kā pārlūkot testa saturu un kā sniegt atbildes.
Tā kā instrukcijā ir sīki izskaidrota testa vide un pārlūkošana, tiek uzskatīts, ka kandidāti pārzina šīs funkcijas. Līdz ar to EPSO nepieņems sūdzības par šiem aspektiem.
Dažos jautājumos jums var nākties paritināt lejup, lai redzētu visu jautājuma tekstu un visas atbildes. Kad esat iepazinies ar instrukciju un gribat sākt testu, noklikšķiniet uz “END”.

Starpbrīži un testu pabeigšana

Jums ir jāpabeidz visi testi.
Iespējams, ka būs iespēja izmantot neobligātu starpbrīdi kādā konkrētā testu brīdī. Šis precīzais laiks tiks paziņots uzaicinājuma vēstulē.
Pievērsiet uzmanību tam, lai jūs pārtraukumu nebeigtu neparedzēti (noklikšķinot uz pogas “END”), jo tad sāksies nākamais tests.
Ja atstāsiet testēšanas telpu citā laikā, kamēr notiek testi (proti, paņemsiet neplānotu pārtraukumu), papildu laiks netiks piešķirts.
Kārtojot dažus testus, jums ir iespēja klusām atstāt telpu, iepriekš par to brīdinot uzraudzītāju, ja vēlaties testu beigt ātrāk.
Ikreiz, kad ienāksiet eksaminācijas telpā vai to atstāsiet, jums būs jāiereģistrējas un jāizreģistrējas.

Aptauja

Testu beigās (izņemot e-simulācijas testus) jums piedāvās aizpildīt 5 minūtes ilgu un neobligātu aptauju par testa kārtošanas pieredzi. Šo sadaļu nav paredzēts izmantot, lai izteiktu komentārus vai novērojumus par tehniskām problēmām vai pieprasītu anulēt jautājumus (sk. attiecīgos bieži uzdotos jautājumus). Par aptauju punktus nepiešķir.

Pēc testiem

Pēc testu beigām varat testēšanas centrā pieprasīt apmeklējumu apliecinošu dokumentu.
Testa rezultāti testēšanas centros netiek paziņoti.
Kad testu kārtošanas laikposms ir beidzies, rezultātus apstrādā “Prometric” un nosūta EPSO. Tad īpašā sanāksmē atlases komisija tos apstiprina. Šī procedūra parasti var aizņemt vairākas nedēļas.
Vajadzības gadījumā testēšanas periodu var pagarināt.