Pārlekt uz galveno saturu

Kā pieprasīt ceļa un/vai uzturēšanās izdevumu kompensāciju?

Kad ieradīsieties vērtēšanas centrā, uzrādiet:

  • trīs zemāk minētās veidlapas (aizpildītas un parakstītas);
  • jūsu identifikācijas kartes (attiecīgā gadījumā abu tās pušu) vai pases kopiju;
  • ceļošanas dokumentus.

Kā apliecinošus dokumentus pieņems šādus dokumentus:

  • ja atlidojāt ar lidmašīnu — iekāpšanas karte vai jūsu biļetes kopija (ar rēķinu vien nepietiek);
  • ja atbraucāt ar vilcienu, autobusu, kuģi — biļetes kopija (ar rēķinu vien nepietiek);
  • ja atbraucāt ar automašīnu — jāiesniedz degvielas iegādes kvīts un/vai maksas ceļa izmantošanas kvīts oriģināls (maksājumu apliecinošs dokuments, kas izsniegts ne vairāk kā divas dienas pirms datuma, kurā kandidāts piedalās pārbaudījumā vērtēšanas centrā, un no ceļa, kas ved uz vērtēšanas centru).

Ja šos dokumentus neiesniegsiet, jūsu pieprasījumu noraidīs;

  • viesnīcas rēķins, ja jums ir tiesības uz uzturēšanās izdevumu kompensāciju (sk. noteikumu 6. sadaļu).

Ja pārbaudījumu dienā jums vēl nav visu vajadzīgo dokumentu, visus attiecīgos dokumentus varat nosūtīt pa pastu uz šādu adresi:

ja testēšanas centrs atrodas Briselē:

Eiropas Personāla atlases birojs
Kandidātu ceļošanas izdevumi
L-107
B-1049 Brussels
Belgium

vai

ja testēšanas centrs atrodas Luksemburgā:

EPSO Luxembourg antenna
European Court of Justice, T/-0125
90, Boulevard Konrad Adenauer
Luxembourg L-1115

Adresei jūsu EPSO kontā ir jābūt jūsu oficiālās dzīvesvietas adresei atlases procedūras laikā. Iesakām glabāt visu dokumentu kopijas.

Kad kārtojat pārbaudījumus vērtēšanas centrā, varat (ja jums uz to ir tiesības) pieprasīt, lai jums kompensē daļu ceļošanas izdevumu. Taču nevarat prasīt, lai kompensē visus reāli radušos izdevumus (sk. 2. pantu). Turklāt uzturēšanās izdevumu kompensācija ir paredzēta tikai tad, ja vērtēšanas centrā sarīkotie pārbaudījumi notiek divās secīgās dienās vai starp tiem ir ne vairāk kā trīs dienas (6. pants). Jūs nesaņemsiet uzturēšanās izdevumu kompensāciju par iepriekšējo nakti pirms pārbaudījuma vērtēšanas centrā vai par nakti pēc tā (sk. noteikumus zemāk).

Svarīgi: ņemiet vērā, ka pēc testa kārtošanas dienas jums ir 3 mēneši laika, lai nosūtītu pilnībā noformētu pieprasījumu kompensēt ceļošanas / uzturēšanās izdevumus.

 

Svarīgi dokumenti

- Kompensācijas pieprasījuma veidlapa

- Tiesību subjekta datu veidlapa: atlasiet “Fiziska persona”

- Finansiālās identifikācijas veidlapa