Pārlekt uz galveno saturu

Kas ir vērtēšanas centrs?

Vērtēšanas centra uzdevums ir novērtēt jūsu vispārīgās un/vai speciālista prasmes ar dažādu pārbaudījumu palīdzību (to saturu apstiprina atlases komisija): konkrēta gadījuma izpēte, mutiska prezentācija, strukturēta intervija vai intervija par kādu konkrētu jomu, e-simulācija u. tml. Sīkāku informāciju par testiem un valodām, kurās tie kārtojami, meklējiet paziņojumā par konkursu. Šeit varat uzzināt vairāk par pamatprasmēm.

Katra pārbaudījuma laikā jūs sistēmiskā veidā novēros un vērtēs vismaz divi īpaši apmācīti novērtētāji. Jūsu galīgo rezultātu pamatā būs katras ar vērtēšanas centra testu palīdzību pārbaudītās prasmes novērtējums.

Organizatorisku iemeslu dēļ konkrēta gadījuma izpētes tests var tikt rīkots pārbaudījumu centros dalībvalstīs atsevišķi no pārējiem vērtēšanas centra testiem.

Pārējie vērtēšanas centra testi parasti notiek attālināti. Izņēmuma kārtā zināma daļa no vērtēšanas centra testiem var notikt Briselē vai Luksemburgā (adresē, kura paziņota uzaicinājuma vēstulē).