Pārlekt uz galveno saturu

Kas ir “atlases komisija”?

Question categories:

Katrā pastāvīgā darbā pieņemtu ierēdņu atlases procedūrā ir sava atlases komisija, kas atbild par kandidātu izraudzīšanu katrā posmā un izveido atlasi izturējušo kandidātu galīgo sarakstu. Visas atlases komitejas sastāv no ES iestāžu ierēdņiem, un parasti tajās ir pastāvīgie locekļi un nepastāvīgie locekļi. Pastāvīgos locekļus darbam EPSO norīko viņu iestāde parasti uz 2–4 gadiem; mērķis ir nodrošināt dažādu atlases procedūru saskaņotību. Nepastāvīgos locekļus ieceļ darbam kādā konkrētā atlases procedūrā, piemēram, viņu tehnisko vai lingvistisko zināšanu dēļ.