Pārlekt uz galveno saturu

Kādus pienākumus ES iestādēs pilda asistenti?

Question categories:

Asistenti parasti ir izpildītāji un/vai veic tehniskas funkcijas (administrācijā, finanšu pārvaldē, saziņas jomā, pētniecībā, politikas izstrādē, izpildē u.c.). Viņi kārto iestāžu iekšējās lietas (galvenokārt budžeta un finanšu jomā), personāllietas, veic datu apstrādi un lietvedību, kā arī laborantu pienākumus zinātniskās laboratorijās.