Pārlekt uz galveno saturu

Cik ilgi mans rezerves saraksts ir spēkā?

Plaša profila darbinieku konkursu rezerves saraksti ir derīgi vienu gadu. Citiem profiliem tie ir derīgi trīs gadus. Rezerves sarakstu derīgumu var paildzināt atbilstoši iestāžu vajadzībām. Tas, ka esat iekļauts rezerves sarakstā, tomēr negarantē, ka jūs pieņems darbā. Lēmumu par rezerves saraksta derīguma termiņa pagarināšanu parasti pieņem dažas nedēļas pirms saraksta derīguma termiņa beigām, un šo lēmumu publicē vietnē “EU Careers”.