Pārlekt uz galveno saturu

Vai tiek palīdzēts pārcelties?

Kad būsiet saņēmis darba piedāvājumu un to pieņēmis, Briseles un Luksemburgas iestāžu cilvēkresursu dienesta darbinieki jums palīdzēs noorientēties un iekārtoties. Piemēram, viņi var jums palīdzēt sameklēt mitekli (arī pārbaudīt īres līguma uzmetumu). Tiek arī regulāri rīkotas informācijas dienas, lai jaunu darbinieku partneriem palīdzētu iekārtoties uz dzīvi jaunajā valstī.

Gan Brisele, gan Luksemburga piedāvā lieliskas vietējās, Eiropas un starptautiskās skolas. Augstākminētie dienesti var jums palīdzēt sazināties ar bērnudārziem, rotaļu grupām u.tml.