Pārlekt uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips

Kāda veida testi man būs jākārto, ja mani priekšatlasīs?

Question categories:

Ja darbā pieņemošais dienests jūs priekšatlasīs, jūs uzaicinās kārtot divu veidu atlases testus.

Vispirms jums būs jākārto vairāki daudzizvēļu testi, kuros vērtēs jūsu vispārējās spējas loģiski analizēt tekstu, matemātiskās iemaņas un abstrakto domāšanu (jūsu 1. valodā).

Pēc tam jums jūs kārtosiet īpašu profesionālās kompetences testu* tam profilam un funkciju grupai, uz kuru esat pieteicies (jūsu 2. valodā). 

Ja tai pašai vai augstākai funkciju grupai jau esat nokārtojis abstraktās domāšanas testu, bet ne kompetences testu, jūs uzaicinās kārtot tikai kompetences testu*.

EPSO nerīko kompetences testus I funkciju grupas profiliem. Ja esat nokārtojis abstraktās domāšanas testus I funkciju grupai, jūs var uzaicināt uz kompetences testu, ko rīko darbā pieņemošais dienests.

Visām funkciju grupām darbā pieņemošais dienests drīkst jums likt kārtot testus, kurus tas uzskata par būtiskiem attiecīgajam darbam. Piemēram, tekstu sagatavošanas testu, autovadīšanas pārbaudījumu u.tml. Visu informāciju par šiem testiem sniegs darbā pieņemošie dienesti.

Ja vajadzīga sīkāka informācija, izpētiet mūsu sagatavotos testu paraugus (“līgumdarbinieki” — “kompetences tests”).

*Lingvistu profilu kandidāti (korektori un tulkotāji) kārto nevis kompetences testu, bet gan valodas sapratnes testu.