Pārlekt uz galveno saturu

Kāpēc mans punktu skaits priekšatlases testā ir tik zems?

Question categories:

Pirmkārt, jūsu personīgais viedoklis par to, kā būtu bijis jānovērtē jūsu testu, ir subjektīvs un nevar aizstāt atlases komisijas vērtējumu. Šāds viedoklis nav neapstrīdams pierādījums, ka komisija pieļāvusi acīmredzamu kļūdu.

Atlases komisijas dotajam vērtējumam ir vairāki elementi. To pamatā ir iepriekš noteikti vērtēšanas kritēriji un vērtētāja komentāri.

Piemēram, tulkošanas testos vērtējumu samazina par šādiem trūkumiem:

  • izlaidumi;
  • nozīmes, gramatikas, terminoloģijas, stila kļūdas;
  • grūtības pienācīgi atveidot izteikuma jēgu;
  • nepietiekams vārdu krājums, kas neļauj pilnvērtīgi pārtulkot izteikumu;
  • nepabeigts tulkojums;
  • u.tml.

Ņemiet vērā, ka no juridiskā viedokļa

  • vērtēšanu parasti anonīmi veic kvalificēti vērtētāji, izmantojot novērtējuma skalu,
  • vērtētājiem ir doti strikti norādījumi attiecībā uz kvalitātes standartiem,
  • punktu skaitu samazina par kļūdām (tulkošanas testos).