Pārlekt uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips

Ja es jau strādāju ES iestādēs, man ir labākas izredzes izturēt atlasi.

Question categories:

EPSO visbiežāk rīko atklātas atlases procedūras visiem ES pilsoņiem. Nevienā atlases posmā un testos (tostarp nevienā datorizētajā testā, sadaļā “Talantu vērtētājs” un rakstiskajos testos) iekšējie kandidāti netiek nodalīti no ārējiem, un testus vērtē anonīmi.

Visi kandidāti kārto vienādus testus, un uz visiem attiecas vieni un tie paši atbilstības kritēriji.

Civildienesta noteikumos (oficiālajā dokumentā, kurā aprakstīti ES civildienesta noteikumi, principi un darba nosacījumi) ir ļoti skaidri izklāstīts konkursu rīkošanas tiesiskais regulējums. Atklātie konkursi ir paredzēti visiem ES pilsoņiem, savukārt iekšējos konkursus rīko tikai ES iestādēs jau strādājošiem kandidātiem. Atklātos konkursos nedrīkst izrādīt labvēlīgāku attieksmi pret ES iestādēs jau strādājošiem kandidātiem, jo ir skaidrs, ka tas būtu netaisnīgi.