Pārlekt uz galveno saturu

Kā pārbauda zināšanas par ES un motivāciju?

Question categories:
Atbalsts ES idejai joprojām ir svarīgs priekšnoteikums nākamo darbinieku ieinteresēšanā un atlasē. Zināšanas par ES un motivāciju strādāt ES iestādēs pārbauda atlases procedūras dažādos posmos:
  • ar tiešsaistes pašnovērtēšanas rīku, kuru kandidāti izmanto pirms pieteikuma iesniegšanas;
  • ar pieteikuma veidlapu, kurā kandidāti norāda ar ES saistītas studijas vai darba pieredzi un apraksta, kāpēc viņi vēlas strādāt ES iestādēs;
  • vērtēšanas centra testos, kuros tiek izspēlētas reālas ES ierēdņu sagatavotas darba situācijas ES iestādēs. Šajos testos ir vajadzīga padziļināta izpratne par iestāžu darbību, to lomu un savstarpējo sadarbību;
  • vērtēšanas centra testos administratoru konkursa dalībniekiem ir intervija, kurā izvērtē viņu motivāciju un kuras laikā viņi tiek iztaujāti par šādiem aspektiem: kā radusies viņu interese par darbu ES, ES pamatvērtību zināšana un gatavība tās ievērot, kāda ir viņu izpratne par ES pašreizējiem un turpmākajiem uzdevumiem, kas tiek sagaidīts no darba ES iestādēs, kā arī kādas ir zināšanas par ES, tās izcelsmi, iestādēm un galvenajiem politikas virzieniem.