Pārlekt uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips

Kādas prasmes kandidātiem ir jāparāda konkursa testos?

Iestādes meklē kandidātus, kas ir talantīgi, motivēti un kuriem piemīt šādas vispārīgas pamatprasmes:

  • spēja analizēt un prasme risināt problēmas – māka apzināt, kas sarežģītos jautājumos ir vissvarīgākais, un rast konkrētus un radošus risinājumus;
  • māka sazināties – prasme skaidri un precīzi sazināties kā mutiski, tā rakstiski;
  • orientācija uz kvalitāti un rezultātu – spēja uzņemties atbildību un iniciatīvu, lai darbu veiktu kvalitatīvi no ievērojot noteiktās procedūras;
  • mācības un pašpilnveide – spēja attīstīt un padziļināt savas prasmes un zināšanas par organizāciju un vidi, kurā tā darbojas;
  • māka noteikt prioritātes un organizēt – vispirms pievērsties prioritāriem uzdevumiem, strādāt elastīgi un efektīvi organizēt savu darbu;
  • izturība – spēja efektīvi strādāt lielas slodzes apstākļos, saglabāt pozitīvu attieksmi organizatorisku sarežģījumu gadījumā un pielāgoties mainīgai videi darbavietā;
  • prasme sadarboties ar citiem – spēja sadarboties ar tiešajiem kolēģiem un kolēģiem no citiem dienestiem, kā arī spēja pieņemt to, ka cilvēki ir dažādi;
  • vadītāja spējas (tikai administratoriem) – spēja vadīt un motivēt cilvēkus, lai sasniegtu izvirzītos mērķus.

Specializētākiem profiliem iestādes meklē kandidātus, kas ir augstu kvalificēti savā jomā. Informācija par konkrētā jomā vajadzīgajām prasmēm un pārbaudījumiem, kuros novērtē gan tās, gan vispārīgās prasmes, ir atrodama paziņojumā par konkursu.

EPSO plāno no 2023. gada izmantot jaunu kompetenču sistēmu. Vairāk par to varat uzzināt šeit.