Pārlekt uz galveno saturu

Kā mēs atlases procedūrās nodrošinām vienlīdzīgu attieksmi pret kandidātiem un atlases komisijas objektivitāti?

Question categories:

Katrā atlases procedūrā ir sava atlases komisija, kas atlasa vislabākos kandidātus, kuriem ir paziņojumā par konkursu noteiktā kvalifikācija un kompetence. Atlases komisiju sastāvā ir ES iestāžu ierēdņi, un EPSO dara visu, lai komisijās nodrošinātu vienlīdzīgu dzimumu sadalījumu un lai būtu pārstāvētas dažādās valodas. Jābūt arī vienlīdzīgi pārstāvētam personālam un administrācijai, un vērā jāņem dažādo iestāžu lielums. Komisijas darbu vada priekšsēdētājs, kam palīdz viens vai vairāki priekšsēdētāja vietnieki. Visi uzdevumi, kas saistīts ar kandidātu vērtēšanu dažādajos atlases procedūras posmos, ir slepena atlases komisijas informācija un ir atainoti galīgajā kompetences pasē, ko pārredzamības labad izsniedz kandidātam.

EPSO augstu vērtē vienlīdzību un dara visu, lai visiem pretendentiem nodrošinātu vienlīdzīgas iespējas, vienlīdzīgu attieksmi un vienlīdzīgu piekļuvi. To panāk šādi:

  • galvenais princips, pēc kā atlases komisija vadās savā darbā, ir objektivitātes princips. Piemēram, starp atlases komisijas locekli un vērtējamo kandidātu nedrīkst būt ne tiešas hierarhiskas saiknes, ne tiešas radniecības saites. Tomēr, ja pastāv netiešākas pagātnes vai pat pašreizējas profesionālās attiecības, tas uzreiz nenozīmē, ka atlases komisijas loceklis nedrīkst piedalīties novērtēšanā;
  • gan atlases komisijas locekļiem, gan kandidātiem par jebkuru iespējamo interešu konfliktu ir jāpaziņo EPSO, lai to varētu ņemt vērā un attiecīgi pielāgoties;
  • atlases komisija ievēro paziņojumā par konkursu noteiktos atbilstības, atlases un novērtēšanas kritērijus. Šie kritēriji tiek rūpīgi un konsekventi dokumentēti, pieņemti un piemēroti;
  • harmonizētu novērtēšanas pieeju nodrošina plaša atlases komisijas locekļu apmācība, sagatavošana un uzraudzība, kā arī regulāras analīzes sanāksmes;
  • EPSO sistemātiski veic kvalitātes kontroles un statistikas analīzes, lai pārraudzītu un izslēgtu jebkuru iespējamo tendenciozitāti kandidātu novērtēšanā.