Pārlekt uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips

Kādas papildu procedūras varu gaidīt, ja mani pieņem darbā Eiropas Komisijā kādā amatā, kur man būtu jārīkojas ar sensitīvu un klasificētu informāciju?

Saskaņā ar Komisijas Lēmuma 2015/444 [1] 10. panta 2. punktu visiem Eiropas Komisijas darbiniekiem, kas rīkojas ar sensitīvu un klasificētu informāciju, kurai nepieciešama augsta konfidencialitātes pakāpe (“ES klasificēta informācija”), ir jābūt atbilstīgam drošības atļaujas līmenim (“EU SECRET”).

Tā kā Eiropas Komisija regulāri rīkojas ar sensitīvu un klasificētu informāciju, kas prasa augstu konfidencialitātes pakāpi, dienesta interesēs ir, lai tiem darbiniekiem, kuru darba pienākumi prasa piekļuvi sensitīvai un klasificētai informācijai, būtu atbilstoša drošības pielaide, kuras līmenis ir pienācīgs (“EU SECRET”).

Līdz ar to konkursu izturējušos kandidātus kā priekšnoteikumu pieņemšanai darbā konkrētos amatos Eiropas Komisijā var aicināt pieteikties drošības pielaides procedūrai saskaņā ar iepriekš minēto lēmumu. Šāds priekšnoteikums tiks skaidri norādīts paziņojumā par attiecīgā amata vakanci. Veiksmīgajiem kandidātiem jābūt gataviem iziet pielaides procedūru.

Šo pielaides procedūru veic viņu valstspiederības dalībvalsts kompetentā iestāde. Procedūra dažādās dalībvalstīs var ievērojami atšķirties. Pieteikuma iesniedzējiem pirms pieteikšanās konkursam ir ieteicams pašiem iegūt informāciju par pielaides procedūru.


[1] Komisijas Lēmums (ES, Euratom) 2015/444 (2015. gada 13. marts) par drošības noteikumiem ES klasificētas informācijas aizsardzībai (OV L 72, 17.3.2015., 53. lpp.).