Pārlekt uz galveno saturu

Vai varu kārtot testus ar attālinātu uzraudzību?

Ieviešot attālināti uzraudzītu testēšanu kombinācijā ar klasisko testēšanu, kas notiek testēšanas centros, EPSO ieviesa tādus datorizētos testus, kuriem vairumā gadījumu kandidāti var izvēlēties, kādam testēšanas variantam viņi dod priekšroku. Tomēr dažus testus (vēl) nevar kārtot ar attālinātu uzraudzību, un kandidātiem tie ir jākārto kādā no testēšanas centriem. Ja attiecīgajam konkursam šāda attālinātas uzraudzības iespēja būs pieejama, mēs kandidātus par to informēsim konkursa lapā. Pilnīga un vispusīga informācija krietni pirms pārbaudījumu datuma tiks publicēta arī viņu EPSO kontā.

Ja jūsu dzīvesvietā ir nestabils interneta pieslēgums, ir ieteicams pārbaudījumus kārtot testēšanas centrā.

Ņemiet vērā, ka kandidāti drīkst rezervēt tikai viena veida testēšanu, proti, vai nu testu attālināti, vai testēšanas centrā. Izvēlēto testēšanas metodi var nomainīt tikai rezervēšanas periodā un atkarībā no tā, vai testēšanas centrs ir pieejams.