Pārlekt uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips

Citi

  • Pagaidu darba aģentūras darbinieki

Šos darbiniekus pagaidu darba aģentūras nodarbina, lai viņi īslaicīgi strādātu ES iestādēs. Viņi nav ES iestāžu darbinieki.

Šādi darbinieki veic dažādus fiziskus, tehniskus vai citus konkrētus uzdevumus.

Aģentūras Briselē

Randstad
Rue des Princes 8-10
1000 Bruxelles
Tālr.: +32 2 643 4790
E-pasts: inhouse_1230@randstad.be
Tīmekļvietne: www.randstad.be

Start People
Rue Royal, 153
1210 Brussels
Tālr.: +32 2 212 1920
E-pasts: eu@startpeople.be

DAOUST
Galerie de la porte Louise 203/5
1050 Bruxelles
Tālr.: +32 2 513 14 14
E-pasts: publicsector@daoust.be
Tīmekļvietne: www.daoust.be

 

Aģentūras Luksemburgā

Randstad
5, Rue des primeurs
L-2361 Strassen
Luxembourg

ADECCO Luxembourg S.A.
5, Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
Luxembourg

 

  • ES eksperti

Eksperti, kas pārzina kādu ES politikas jomu, var reģistrēties kādas ES iestādes vai aģentūras uzturētajā ekspertu datubāzē.

Tad reģistrētos ekspertus var pēc vajadzības nolīgt konkrētu darbu veikšanai.

Uzziniet, kā varat kļūt par ekspertu Eiropas Komisijā.

Varat arī vērsties Kopienas Pētniecības un attīstības informācijas dienestā (CORDIS) .

 

  • Deputātu palīgi

Deputātu palīgi strādā tieši kopā ar Eiropas Parlamenta deputātiem un viņiem palīdz, veicot visdažādākos pienākumus. Viņi strādā Briselē, Strasbūrā vai Luksemburgā.

Plašāka informācija atrodama Eiropas Parlamenta tīmekļvietnē.

Skatiet arī Eiropas Parlamenta politisko grupu tīmekļvietnes, kur ir ziņas par to rīkotajām atlases procedūrām.

 

  • Ārštata valodu speciālisti

Tulkotāji un konferenču tulki ES iestādēs var strādāt arī ārštatā.

Ja vēlaties kļūt par ārštata tulkotāju

  • Eiropas Komisijā, skatiet attiecīgos paziņojumus par piedāvājumu konkursiem;
  • ES Tiesā, skatiet paziņojumus par līgumiem.

Ja gribat kļūt par ārštata tulku Eiropas Komisijā, Eiropas Parlamentā vai ES Tiesā, skatiet lapu par tulku karjeras iespējām ES iestādēs.

 

  • Apkalpojošais un ēdnīcu personāls

Apkalpojošo personālu un ēdnīcu darbiniekus darbā pieņem, izmantojot pakalpojumus, ko sniedz ārēji darbinieku atlases uzņēmumi.

Šos līgumus piešķir atklāta konkursa procedūrās.

Vairāk varat uzzināt lapā par ES finansējumu un publisko iepirkumu.