Pārlekt uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips

(CINEA) Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūra

Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūra (CINEA) ir Inovācijas un tīklu izpildaģentūras (INEA) pēctece, kas darbu sāka 2021. gada 1. aprīlī. Tās uzdevums ir atbalstīt ieinteresētās personas Zaļā kursa īstenošanā, nodrošinot kvalitatīvu programmu pārvaldību, lai palīdzētu realizēt projektus, kuri sekmē dekarbonizāciju un ilgtspējīgu izaugsmi. CINEA īsteno atsevišķas daļas no ES finansējuma programmām transporta, enerģētikas un klimata politikas jomā. 2021.–2027. gada finanšu plānu kontekstā aģentūra ir paplašinājusi savu programmu portfeli, galveno uzsvaru liekot uz Zaļo kursu, kas ir Eiropas Komisijas izvirzīta prioritāte.

Location
Brisele (Beļģija)