Pārlekt uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips

Eiropas Savienības Padome

Padomē, kuras mītne atrodas Briselē, visu ES dalībvalstu valdību ministri tiekas, lai izskatītu, grozītu un pieņemtu tiesību aktus un koordinētu politiku. Ministri ir pilnvaroti iesaistīt savas valdības darbībās, par kurām panākta vienošanās sanāksmēs. Tā kopā ar Eiropas Parlamentu ir Savienības galvenā lēmējinstitūcija.

Eiropas Savienības Padome personālu parasti komplektē, izmantojot vispārējus konkursus vai atlases procedūras. Tās starpiestāžu līmenī rīko Eiropas Personāla atlases birojs. Dažkārt ES Padome pagaidu darbinieku vai līgumdarbinieku shēmas ietvaros pieņem darbā pagaidu darbiniekus. Tas attiecas uz visām iestādēm.

Location
Brisele (Beļģija)