Pārlekt uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips

Eiropas Reģionu komiteja

Eiropas Reģionu komiteja (RK) atrodas Briselē un ir konsultatīva ES struktūra, kurā darbojas vēlēti reģionālo un vietējo pašvaldību pārstāvji no visām ES dalībvalstīm. Reģionu komitejā viņi var paust viedokli par ES tiesību aktiem, kuri tieši ietekmē reģionus un pilsētas.

Lai jūs varētu Reģionu komitejā pieņemt darbā ierēdņa statusā, jums jāiztur atklāts konkurss, ko starpiestāžu līmenī rīko Eiropas Personāla atlases birojs. Eiropas Reģionu komiteja pieņem darbā arī pagaidu darbiniekus un līgumdarbiniekus. Vietējo un reģionālo pašvaldību un valsts iestāžu darbinieki, kā arī starpvaldību organizāciju darbinieki var pieteikt savu kandidatūru valsts norīkotu ekspertu amatiem.

Location
Brisele (Beļģija)