Pārlekt uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips

Eiropas Investīciju fonds (EIF)

Eiropas Investīciju fonds (EIF) pieder pie Eiropas Investīciju bankas grupas. Tā galvenais uzdevums ir atbalstīt Eiropas mikrouzņēmumus, mazos un vidējos uzņēmumus (MVU), palīdzot tiem piekļūt finansējumam. EIF izstrādā un attīsta tādus riska un izaugsmes kapitāla, garantiju un mikrofinansēšanas instrumentus, kuri paredzēti tieši šim tirgus segmentam. Ar šo uzstādījumu EIF veicina ES mērķu sasniegšanu, atbalstot inovāciju, pētniecību un izstrādi, uzņēmējdarbību, izaugsmi un nodarbinātību.

Location
Luksemburga (Luksemburga)