Pārlekt uz galveno saturu

Atlases procedūras, kas ir beigušās

Šajā lapā atrodama informācija par atlases procedūrām, kas izsludinātas kopš 2016. gada aprīļa un ir beigušās. 

Ja vajadzīga informācija par iepriekšējo periodu, apmeklējiet lapu par atlases procedūrām, kas izsludinātas pirms 2016. gada aprīļa

Amata nosaukums Atsauce
Juristi lingvisti, kuru galvenā valoda ir zviedru valoda (SV) EPSO/AD/337/16
Maltiešu valodas (MT) jurists lingvists EPSO/AD/336/16
Juristi lingvisti, kuru galvenā valoda ir lietuviešu valoda (LT) EPSO/AD/335/16
Juristi lingvisti, kuru galvenā valoda ir itāļu valoda (IT) EPSO/AD/334/16
Juristi lingvisti darbam grieķu valodā (EL) EPSO/AD/333/16
Juristi lingvisti, kuru galvenā valoda ir spāņu valoda (ES) EPSO/AD/332/16
Administratori IKT drošības jomā EPSO/AD/331/16 - 4
Tulkotāji, kuru galvenā valoda ir lietuviešu valoda EPSO/AD/328/16 - LT
Īru valodas tulkotāji EPSO/AD/326/16 - GA
Tulkotāji, kuru galvenā valoda ir dāņu valoda. EPSO/AD/325/16 - DA
Izmeklētāji: muita un tirdzniecība, tabakas un viltotas preces EPSO/AD/323/16
Izmeklētāji: ES izdevumi, korupcijas novēršana EPSO/AD/323/16
Administratori revīzijas jomā EPSO/AD/322/16 - AD7
Kodoldrošības inspektori EPSO/AST/149/21
Drošības asistenti – informācijas un dokumentu drošība EPSO/AST/147/19 - 3
Drošības asistenti – tehniskā drošība EPSO/AST/147/19 - 2
Drošības asistenti – drošības operācijas EPSO/AST/147/19 - 1
Asistenti arhivēšanas/reģistru pārvaldības jomā EPSO/AST/145/18
Konferenču tehniķi EPSO/AST-SC/09/19
Parlamenta tehniskie darbinieki EPSO/AST-SC/08/19 - SC 2
Parlamenta tehniskie darbinieki EPSO/AST-SC/08/19 - SC 1
Bruņoti apsargi EPSO/AST-SC/07/18 - SC 2
Bruņoti apsargi EPSO/AST-SC/07/18 - SC 1
Administratori ilgtspējīgas lauksaimniecības un lauku attīstības jomā EPSO/AD/389/21
Juristi lingvisti darbam īru valodā (GA) EPSO/AD/386/21
Administratori Eiropas tiesību jomā EPSO/AD/381/20
Administratori (profils: starptautiskā sadarbība un ārpussavienības valstīm sniegtā atbalsta pārvaldība) EPSO/AD/380/19 - AD9
Administratori (profils: starptautiskā sadarbība un ārpussavienības valstīm sniegtā atbalsta pārvaldība) EPSO/AD/380/19 - AD7
Juristi lingvisti darbam horvātu valodā (HR) EPSO/AD/378/20
Juristi lingvisti darbam dāņu valodā (DA) EPSO/AD/375/20
Administratori – Eiro monētu aizsardzība pret viltošanu EPSO/AD/374/19 - 5
Administratori – Finanšu noteikumi, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam EPSO/AD/374/19 - 4
Administratori – Ekonomiskās un monetārās savienības tiesības EPSO/AD/374/19 - 3
Administratori – Finanšu tiesības EPSO/AD/374/19 - 2
Administratori – Konkurences tiesības EPSO/AD/374/19 - 1
Administratori ar augstskolas diplomu EPSO/AD/373/19
Administratori revīzijas jomā EPSO/AD/372/19 - AD 7
Administratori revīzijas jomā EPSO/AD/372/19 - AD 5
Administratori zinātnisko pētījumu jomā — kodolpētniecība un kodoliekārtu ekspluatācijas pārtraukšana EPSO/AD/371/19 - 6
Administratori zinātnisko pētījumu jomā — zinātniskās informācijas pārvaldība un komunikācija EPSO/AD/371/19 - 5
Administratori zinātnisko pētījumu jomā –kosmosa, telesakaru, tālzondēšanas lietojumu izstrāde EPSO/AD/371/19 - 4
Administratori zinātnisko pētījumu jomā — politikas modelēšana EPSO/AD/371/19 - 3
Administratori zinātnisko pētījumu jomā — datu zinātnes lietojumi EPSO/AD/371/19 - 2
Administratori zinātnisko pētījumu jomā — politikas ietekmes analīze /kvantitatīvs un kvalitatīvs novērtējums EPSO/AD/371/19 - 1
Juridiskās izpētes speciālisti – juristi – Polijas (PL) tiesību akti EPSO/AD/370/19 - AD7
Juridiskās izpētes speciālisti – juristi – Polijas (PL) tiesību akti EPSO/AD/370/19 - AD5
Juridiskās izpētes speciālisti – juristi – Latvijas (LV) tiesību akti EPSO/AD/369/19 - AD7
Juridiskās izpētes speciālisti – juristi – Latvijas (LV) tiesību akti EPSO/AD/369/19 - AD5
Juridiskās izpētes speciālisti – juristi – Itālijas (IT) tiesību akti EPSO/AD/368/19 - AD7
Juridiskās izpētes speciālisti – juristi – Itālijas (IT) tiesību akti EPSO/AD/368/19 - AD5