Pārlekt uz galveno saturu

Pašlaik notiek

Te varat atrast atjauninātu informāciju (grafikus, saistītos dokumentus u.c.) par pašlaik notiekošām atlases procedūrām, kuras pārvalda EPSO. 

Amata nosaukums Atsauce
Izglītības psihologi (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/20/2018
Korektori (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/21/2019
Tulkotāji (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/22/2019
Ēku pārvaldība (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/23/2022, EPSO/CAST/P/24/2022, EPSO/CAST/P/25/2022
Finanses (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/1/2017, EPSO/CAST/P/2/2017, EPSO/CAST/P/5/2017
Komunikācija (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/10/2017, EPSO/CAST/P/11/2017
Politiskās lietas/ES politika (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/12/2017, EPSO/CAST/P/13/2017
Tiesības (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/14/2017, EPSO/CAST/P/15/2017
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/16/2017, EPSO/CAST/P/17/2017
Manuālā un administratīvā atbalsta darbinieki (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/18/2017
Bērnu aprūpes darbinieki (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/19/2018
Projektu/programmu pārvaldība (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/3/2017, EPSO/CAST/P/4/2017
Administrācija / Cilvēkresursi (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/8/2017, EPSO/CAST/P/7/2017, EPSO/CAST/P/9/2017
Sekretāri/kancelejas darbinieki (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/6/2017
Administratori aizsardzības rūpniecības jomā EPSO/AD/400/22 - 1 (AD7)
Eksperti aizsardzības rūpniecības jomā EPSO/AD/400/22 - 1 (AD9)
Administratori kosmosa jomā EPSO/AD/400/22 - 2 (AD7)
Eksperti kosmosa jomā EPSO/AD/400/22 - 2 (AD9)
Asistenti rakstiskās tulkošanas jomā - igauņu valoda (ET) EPSO/AST/152/22 - ET
Asistenti rakstiskās tulkošanas jomā - horvātu valoda (HR) EPSO/AST/152/22 - HR
Asistenti rakstiskās tulkošanas jomā - itāļu valoda (IT) EPSO/AST/152/22 - IT
Asistenti rakstiskās tulkošanas jomā - nīderlandiešu valoda (NL) EPSO/AST/152/22 - NL
Asistenti rakstiskās tulkošanas jomā - poļu valoda (PL) EPSO/AST/152/22 - PL
Asistenti rakstiskās tulkošanas jomā - portugāļu valoda (PT) EPSO/AST/152/22 - PT
Administratori revīzijas jomā EPSO/AD/399/22
Administratori – IKT infrastruktūra, mākonis, tīkli un starpprogrammatūra EPSO/AD/398/22 - 1
Administratori (profils: digitālā darbvieta, biroja darba automatizācija un mobilā datošana) EPSO/AD/398/22 - 2
Administratori – IT un datu pārvaldība, programmu/portfeļu un projektu vadība, Projektu vadības birojs (PMO), uzņēmējdarbības un uzņēmuma arhitektūra EPSO/AD/398/22 - 3
Administratori – IT lietotņu un standarta risinājumu projektēšana, izstrāde/konfigurēšana, testēšana, ekspluatācija un uzturēšana; Datu pārvaldība, datu analīze un mākslīgais intelekts EPSO/AD/398/22 - 4
Administratori IKT drošības jomā EPSO/AD/398/22 - 5
Asistenti – IKT infrastruktūra, mākonis, tīkli un starpprogrammatūra EPSO/AST/151/22 - 1
Asistenti (profils: digitālā darbvieta, biroja darba automatizācija un mobilā datošana) EPSO/AST/151/22 - 2
Asistenti – IT lietotņu un standarta risinājumu izstrāde, konfigurēšana, testēšana, ekspluatācija un uzturēšana; datu pārvaldība, datu analīze un mākslīgais intelekts EPSO/AST/151/22 - 3
Asistenti IKT drošības jomā EPSO/AST/151/22 - 4
Juristi lingvisti darbam īru valodā (GA) EPSO/AD/396/21
Administratori jūrlietu un zivsaimniecības jomā EPSO/AD/397/21
Izmeklētāji – Krāpšanas apkarošanas izmeklēšana un darbības ES izdevumu jomā un korupcijas apkarošanas jomā EPSO/AD/394/21 - 1 (AD 7)
Eksperti – Krāpšanas apkarošanas izmeklēšana un darbības ES izdevumu jomā un korupcijas apkarošanas jomā EPSO/AD/394/21 - 1 (AD 9)
Izmeklētāji – Krāpšanas apkarošanas izmeklēšana un darbības muitas un tirdzniecības, tabakas un viltotu preču jomā EPSO/AD/394/21 - 2 (AD 7)