Pārlekt uz galveno saturu

Pašlaik notiek

Te varat atrast atjauninātu informāciju (grafikus, saistītos dokumentus u.c.) par pašlaik notiekošām atlases procedūrām, kuras pārvalda EPSO. 

Amata nosaukums Atsauce
Audiovizuālās jomas un konferenču tehniķi EPSO/AST/150/21 - 1
Ēku tehniķi EPSO/AST/150/21 - 2
Laboratoriju tehniķi EPSO/AST/150/21 - 3
Administratori datu aizsardzības jomā EPSO/AD/393/21
Administratori – politikas izstrāde un likumdošana veselības jomā EPSO/AD/392/21 - 1
Administratori – politikas izstrāde un likumdošana pārtikas drošuma jomā EPSO/AD/392/21 - 2
Administratori – revīzija, inspekcijas un novērtēšana veselības un pārtikas drošuma jomā EPSO/AD/392/21 - 3
Dalībvalstu strukturālo reformu tehniskā atbalsta eksperti EPSO/AD/391/21 - 1
Eksperti Šengenas acquis jomā EPSO/AD/391/21 - 2
Administratori ķimikāliju politikas jomā EPSO/AD/390/21
Korektori/literārie redaktori – grieķu valoda (EL) EPSO/AST/148/21 - EL
Korektori/literārie redaktori – spāņu valoda (ES) EPSO/AST/148/21 - ES
Korektori/literārie redaktori – igauņu valoda (ET) EPSO/AST/148/21 - ET
Korektori/literārie redaktori – īru valoda (GA) EPSO/AST/148/21 - GA
Korektori/literārie redaktori – itāļu valoda (IT) EPSO/AST/148/21 - IT
Korektori/literārie redaktori – portugāļu valoda (PT) EPSO/AST/148/21 - PT
Administratori ilgtspējīgas lauksaimniecības un lauku attīstības jomā EPSO/AD/389/21
Juristi lingvisti darbam bulgāru valodā (BG) EPSO/AD/383/21
Juristi lingvisti darbam čehu valodā (CS) EPSO/AD/384/21
Juristi lingvisti darbam franču valodā (FR) EPSO/AD/385/21
Juristi lingvisti darbam īru valodā (GA) EPSO/AD/386/21
Juristi lingvisti darbam ungāru valodā (HU) EPSO/AD/387/21
Juristi lingvisti darbam poļu valodā (PL) EPSO/AD/388/21
Tulkotāji, kuru galvenā valoda ir dāņu valoda. COM/TA/AD/01/21
Vācu valodas tulkotāji COM/TA/AD/02/21
Tulkotāji, kuru galvenā valoda ir somu valoda. COM/TA/AD/03/21
Tulkotāji, kuru galvenā valoda ir zviedru valoda. COM/TA/AD/04/21
Administratori ārējo attiecību jomā EPSO/AD/382/20 - AD5
Administratori ārējo attiecību jomā EPSO/AD/382/20 - AD7
Administratori Eiropas tiesību jomā EPSO/AD/381/20
Sekretāri EPSO/AST-SC/10/20 - SC 1
Sekretāri EPSO/AST-SC/10/20 - SC 2
Juristi lingvisti darbam grieķu valodā (EL) EPSO/AD/376/20
Juristi lingvisti darbam franču valodā (FR) EPSO/AD/377/20
Juristi lingvisti darbam poļu valodā (PL) EPSO/AD/379/20