Pārlekt uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips

Vakances, uz kurām var pieteikties

Mūsu vakanču datubāzē varat atrast jaunāko informāciju par pieejamām pastāvīga un pabaidu darba vakancēm, tostarp līgumdarbieku vakancēm, prakses iespējām un iespējām tik norīkotam. Izlasiet mūsu lapu “Darbinieku kategorijas”, ja vēlaties uzzināt vairāk par piedāvāto līgumu veidiem.

Ņemiet vērā, ka šajā vietnē nav publicētas visas ES iestādēs pieejamās vakances. 

Lai atrastu vairāk informācijas par darba iespējām, varat arī apmeklēt ES iestāžu un struktūru lapas par karjeru

Dažas pagaidu darbinieku un līgumdarbinieku atlases procedūras, iespējams, rīko pašas ES aģentūras. ES iestāžu, struktūru un aģentūru tīmekļvietnēs izsludinātās vakances nav EPSO pārziņā.

Stažieri
Amata nosaukums Domain(s) Pakāpe Institution/Agency Vieta(-as) Termiņš
Apmaksāta stažēšanās Eiropas Savienības Padomē N/A Eiropas Savienības Padome Brisele (Beļģija)
Neapmaksāta obligātā stažēšanās Eiropas Savienības Padomē N/A Eiropas Savienības Padome Brisele (Beļģija)
Eiropas Savienības Padome – Pozitīvas rīcības programma stažieriem ar invaliditāti N/A Eiropas Savienības Padome Brisele (Beļģija)
Pastāvīgie ierēdņi
Amata nosaukums Domain(s) Pakāpe Institution/Agency Vieta(-as) Termiņš
Administrācijas vadītāji ES delegācijās Ārējās attiecības AST 4 Eiropas Ārējās darbības dienests Ārpussavienības pilsētas
Direktors Cilvēkresursi AD 14 Eiropas Komisija Brisele (Beļģija)
Direktors Cilvēkresursi AD 14 Eiropas Komisija Luksemburga (Luksemburga)
Pagaidu darbinieki
Amata nosaukums Domain(s) Pakāpe Institution/Agency Vieta(-as) Termiņš
It asistents Informācijas tehnoloģijas AST 3 Eiropas Komisija Brisele (Beļģija)
Tīmekļa pārzinis Komunikācija AST 1 Eiropas Komisija Brisele (Beļģija)
Administratori Informācijas tehnoloģijas AD 7 Eiropas Savienības Tiesa Luksemburga (Luksemburga)
Drošības un objektu sektora vadītājs Eiropas publiskā pārvalde AD 7 (EPPO) European Public Prosecutor’s Office Luksemburga (Luksemburga)
Jūras atbalsta dienestu koordinatora vecākais asistents Informācijas tehnoloģijas AST 5 (EMSA) Eiropas Jūras drošības aģentūra Lisabona (Portugāle)
Kriptonaudas Turētājs Eiropas publiskā pārvalde FG IV (EUSPA) Eiropas Savienības Kosmosa programmas aģentūra Parīze (Francija)
Galileo pakalpojumu sniegšanas inženieris Eiropas publiskā pārvalde AD 7 (EUSPA) Eiropas Savienības Kosmosa programmas aģentūra Prāga (Čehija)
Apelācijas Padomes Priekšsēdētājs Zinātne un pētniecība N/A (CPVO) Kopienas Augu šķirņu birojs Anžē (Francija)
Juridiskais konsultants Tiesības AD 8 (CEDEFOP) Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs Saloniki (Grieķija)
IT dienesta darbinieka amatam Informācijas tehnoloģijas N/A Eiropas Komisija Brisele (Beļģija)
Asistenti/sekretāri Palīgdarbinieki AST 3 Eiropas Savienības Tiesa Luksemburga (Luksemburga)
Iekšējās revīzijas speciālists Revīzija AD 8 Kopuzņēmums “Tīra aviācija” Brisele (Beļģija)
Speciālists - Informācijas pārvaldība Eiropas publiskā pārvalde AD 6 (Europols) Eiropas Savienības tiesībaizsardzības aģentūra Hāga (Nīderlande)
Vecākais speciālists – Darbības koordinācija Eiropas publiskā pārvalde AD 7 (Europols) Eiropas Savienības tiesībaizsardzības aģentūra Hāga (Nīderlande)
Drošības risku pārvaldības un pakalpojumu nodaļas vadītājs Eiropas publiskā pārvalde AD 9 (Europols) Eiropas Savienības tiesībaizsardzības aģentūra Hāga (Nīderlande)
Talantu attīstības speciālists Palīgdarbinieki AD 6 (EFSA) Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde Parma (Itālija)
Apmācību un mācīšanās pētniecības un analīzes sektora vadītājs Palīgdarbinieki AD 8 Eiropas Savienības Patvēruma aģentūra (EUAA) Valleta (Malta)
Vecākais draudu analītiķis un ievainojamības reaģēšanas vadītājs Informācijas tehnoloģijas AD 8 (ENISA) Eiropas Savienības Kiberdrošības aģentūra Brisele (Beļģija)
Pamattiesību amatpersona Eiropas publiskā pārvalde AD 11 (Europols) Eiropas Savienības tiesībaizsardzības aģentūra Hāga (Nīderlande)
Speciālists – ieroči un sprāgstvielas Eiropas publiskā pārvalde AD 6 (Europols) Eiropas Savienības tiesībaizsardzības aģentūra Hāga (Nīderlande)
Zinātniskais analītiķis Zinātne un pētniecība N/A (EMCDDA) Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs Lisabona (Portugāle)
Projektu vadītājs Zinātne un pētniecība AD 6 (EU-OSHA) Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra Bilbao (Spānija)
Vecākais speciālists – kiberinteliģence / kriptovalūta Eiropas publiskā pārvalde AD 7 (Europols) Eiropas Savienības tiesībaizsardzības aģentūra Hāga (Nīderlande)
JURISTS Tiesības AD 7 (FRONTEX) Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra Varšava (Polija)
Vecākais speciālists – komandas vadītājs – EMPACT atbalsts Eiropas publiskā pārvalde AD 7 (Europols) Eiropas Savienības tiesībaizsardzības aģentūra Hāga (Nīderlande)
Uzraudzības speciālists Ekonomika, finanses un statistika AD 9 (EAAPI) Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde Frankfurte (Vācija)
finanšu darbinieka amatam Ekonomika, finanses un statistika AD 6 (EUSPA) Eiropas Savienības Kosmosa programmas aģentūra Prāga (Čehija)
GNSS servisa inženieris Zinātne un pētniecība AD 7 (EUSPA) Eiropas Savienības Kosmosa programmas aģentūra Prāga (Čehija)
GNSS sistēmas izvietošanas un operāciju vadītājs Zinātne un pētniecība AD 7 (EUSPA) Eiropas Savienības Kosmosa programmas aģentūra Tulūza (Francija)
Līgumdarbinieki
Amata nosaukums Domain(s) Pakāpe Institution/Agency Vieta(-as) Termiņš
Vietējais informācijas drošības speciālists Eiropas publiskā pārvalde FG IV (EUSPA) Eiropas Savienības Kosmosa programmas aģentūra Parīze (Francija)
Finanšu speciālists (V/S) Ekonomika, finanses un statistika FG III (EFSA) Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde Parma (Itālija)
Asistenti/sekretāri Eiropas publiskā pārvalde FG IV (FRONTEX) Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra Varšava (Polija)
IT arhitekts Informācijas tehnoloģijas FG IV Eiropas Komisija Brisele (Beļģija)
Projekta padomnieks Eiropas publiskā pārvalde FG IV (CINEA) Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūra Brisele (Beļģija)
Projekta padomnieks Eiropas publiskā pārvalde FG IV (CINEA) Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūra Brisele (Beļģija)
Administratīvais asistents
Palīgdarbinieki N/A Eiropas Investīciju fonds (EIF) Luksemburga (Luksemburga)
Operatīvā atbalsta darbinieki Palīgdarbinieki FG III (CDT) Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs Luksemburga (Luksemburga)
Regulatora asistents Zinātne un pētniecība FG III (ECHA) Eiropas Ķimikāliju aģentūra Helsinki (Somija)
finanšu asistents(-e) Ekonomika, finanses un statistika FG III (ECHA) Eiropas Ķimikāliju aģentūra Helsinki (Somija)
Valstu norīkotie eksperti (SNE)
Amata nosaukums Domain(s) Pakāpe Institution/Agency Vieta(-as) Termiņš
Projekta vadītājs - Zemes programmas Eiropas publiskā pārvalde N/A (EAA) Eiropas Aizsardzības aģentūra Brisele (Beļģija)
Projekta virsnieks - medicīnas darbinieks Eiropas publiskā pārvalde N/A (EAA) Eiropas Aizsardzības aģentūra Brisele (Beļģija)
Valstu norīkotie eksperti (SNE) Eiropas publiskā pārvalde N/A Kopuzņēmums “Tīrs ūdeņradis” Brisele (Beļģija)
BANKU NOZARES ANALĪTIĶIS Ekonomika, finanses un statistika N/A (EBA) Eiropas Banku iestāde Parīze (Francija)
Cita veida līgumi
Amata nosaukums Domain(s) Pakāpe Institution/Agency Vieta(-as) Termiņš
Atbilstības speciālists Ekonomika, finanses un statistika N/A Eiropas Investīciju fonds (EIF) Luksemburga (Luksemburga)

Pastāvīgie ierēdņi

Amata nosaukums: Direktors
Domain(s):
Cilvēkresursi
Institution/Agency: Eiropas Komisija
Vieta(-as): Brisele (Beļģija)
Termiņš:
Amata nosaukums: Asistenti – publiskais iepirkums
Domain(s):
Ekonomika, finanses un statistika, Eiropas publiskā pārvalde
Institution/Agency: ES iestādes
Vieta(-as): Brisele (Beļģija), Luksemburga (Luksemburga), Strasbūra (Francija)
Termiņš:
Amata nosaukums: Direktors
Domain(s):
Cilvēkresursi
Institution/Agency: Eiropas Komisija
Vieta(-as): Luksemburga (Luksemburga)
Termiņš:
Amata nosaukums: Asistenti – grafiskais dizains un vizuālā satura veidošana
Domain(s):
Komunikācija, Informācijas tehnoloģijas
Institution/Agency: ES iestādes
Vieta(-as): Brisele (Beļģija), Luksemburga (Luksemburga), Strasbūra (Francija)
Termiņš:
Amata nosaukums: Administrācijas vadītāji ES delegācijās
Domain(s):
Ārējās attiecības
Institution/Agency: Eiropas Ārējās darbības dienests
Vieta(-as): Ārpussavienības pilsētas
Termiņš:
Amata nosaukums: Asistenti – sociālie un digitālie mediji
Domain(s):
Informācijas tehnoloģijas
Institution/Agency: ES iestādes
Vieta(-as): Brisele (Beļģija), Luksemburga (Luksemburga), Strasbūra (Francija)
Termiņš:
Amata nosaukums: Direktors
Domain(s):
Informācijas tehnoloģijas
Institution/Agency: Eiropas Reģionu komiteja
Vieta(-as): Brisele (Beļģija)
Termiņš:
Amata nosaukums: Asistenti – grāmatvedība un naudas līdzekļi
Domain(s):
Ekonomika, finanses un statistika
Institution/Agency: ES iestādes
Vieta(-as): Brisele (Beļģija), Luksemburga (Luksemburga), Strasbūra (Francija)
Termiņš:
Amata nosaukums: Tulkotāji (CAST Permanent)
Domain(s):
Valodas
Institution/Agency: ES iestādes
Termiņš: no deadline for application
Amata nosaukums: Regulatora asistents
Domain(s):
Zinātne un pētniecība
Institution/Agency: (ECHA) Eiropas Ķimikāliju aģentūra
Vieta(-as): Helsinki (Somija)
Termiņš:

Līgumdarbinieki

Amata nosaukums: Komunikācijas asistents
Domain(s):
Komunikācija
Institution/Agency: Eiropas Komisija
Vieta(-as): Brisele (Beļģija)
Termiņš:
Amata nosaukums: Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (CAST Permanent)
Domain(s):
Informācijas tehnoloģijas
Institution/Agency: ES iestādes
Termiņš: no deadline for application
Amata nosaukums: Projektu vadītājs
Domain(s):
Eiropas publiskā pārvalde
Institution/Agency: (CEPOL) Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūra
Vieta(-as): Budapešta (Ungārija)
Termiņš:
Amata nosaukums: Vietējais informācijas drošības speciālists
Domain(s):
Eiropas publiskā pārvalde
Institution/Agency: (EUSPA) Eiropas Savienības Kosmosa programmas aģentūra
Vieta(-as): Parīze (Francija)
Termiņš:
Amata nosaukums: finanšu asistents(-e)
Domain(s):
Ekonomika, finanses un statistika
Institution/Agency: (ECHA) Eiropas Ķimikāliju aģentūra
Vieta(-as): Helsinki (Somija)
Termiņš:
Amata nosaukums: Finanses (CAST Permanent)
Domain(s):
Ekonomika, finanses un statistika
Institution/Agency: ES iestādes
Termiņš: no deadline for application
Amata nosaukums: Ēku pārvaldība (CAST Permanent)
Domain(s):
Eiropas publiskā pārvalde
Institution/Agency: ES iestādes
Termiņš: no deadline for application
Amata nosaukums: Tiesības (CAST Permanent)
Domain(s):
Tiesības
Institution/Agency: ES iestādes
Termiņš: no deadline for application
Amata nosaukums: IT arhitekts
Domain(s):
Informācijas tehnoloģijas
Institution/Agency: Eiropas Komisija
Vieta(-as): Brisele (Beļģija)
Termiņš:
Amata nosaukums: Politikas referents
Domain(s):
Eiropas publiskā pārvalde
Institution/Agency: (ACER) Energoregulatoru sadarbības aģentūra
Vieta(-as): Ļubļana (Slovēnija)
Termiņš:
Amata nosaukums: Manuālā un administratīvā atbalsta darbinieki (CAST Permanent)
Domain(s):
Palīgdarbinieki
Institution/Agency: ES iestādes
Termiņš: no deadline for application
Amata nosaukums: Projekta padomnieks
Domain(s):
Eiropas publiskā pārvalde
Institution/Agency: (CINEA) Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūra
Vieta(-as): Brisele (Beļģija)
Termiņš:
Amata nosaukums: Administratīvais asistents
Domain(s):
Palīgdarbinieki
Institution/Agency: Eiropas Investīciju fonds (EIF)
Vieta(-as): Luksemburga (Luksemburga)
Termiņš:
Amata nosaukums: Datu zinātnieks
Domain(s):
Zinātne un pētniecība
Institution/Agency: (ECDC) Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs
Vieta(-as): Stokholma (Zviedrija)
Termiņš:
Amata nosaukums: Politiskās lietas/ES politika (CAST Permanent)
Domain(s):
Eiropas publiskā pārvalde
Institution/Agency: ES iestādes
Termiņš: no deadline for application
Amata nosaukums: Pētnieks(-ce)
Domain(s):
Zinātne un pētniecība
Institution/Agency: Joint Research Centre
Vieta(-as): Brisele (Beļģija), Gēla (Beļģija), Ispra (Itālija), Karlsrūe (Vācija), Petena (Nīderlande), Sevilja (Spānija)
Termiņš: no deadline for application
Amata nosaukums: Asistenti/sekretāri
Domain(s):
Eiropas publiskā pārvalde
Institution/Agency: (FRONTEX) Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra
Vieta(-as): Varšava (Polija)
Termiņš:
Amata nosaukums: Bērnu aprūpes darbinieki (CAST Permanent)
Domain(s):
Palīgdarbinieki
Institution/Agency: ES iestādes
Termiņš: no deadline for application
Amata nosaukums: Komunikācija (CAST Permanent)
Domain(s):
Komunikācija
Institution/Agency: ES iestādes
Termiņš: no deadline for application
Amata nosaukums: Izglītības psihologi (CAST Permanent)
Domain(s):
Palīgdarbinieki
Institution/Agency: ES iestādes
Termiņš: no deadline for application
Amata nosaukums: Administrācija / Cilvēkresursi (CAST Permanent)
Domain(s):
Cilvēkresursi
Institution/Agency: ES iestādes
Termiņš: no deadline for application
Amata nosaukums: Korektori (CAST Permanent)
Domain(s):
Valodas
Institution/Agency: ES iestādes
Termiņš: no deadline for application
Amata nosaukums: Sekretāri/kancelejas darbinieki (CAST Permanent)
Domain(s):
Palīgdarbinieki
Institution/Agency: ES iestādes
Termiņš: no deadline for application
Amata nosaukums: Projekta padomnieks
Domain(s):
Eiropas publiskā pārvalde
Institution/Agency: (CINEA) Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūra
Vieta(-as): Brisele (Beļģija)
Termiņš:
Amata nosaukums: Finanšu speciālists (V/S)
Domain(s):
Ekonomika, finanses un statistika
Institution/Agency: (EFSA) Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde
Vieta(-as): Parma (Itālija)
Termiņš:
Amata nosaukums: Operatīvā atbalsta darbinieki
Domain(s):
Palīgdarbinieki
Institution/Agency: (CDT) Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs
Vieta(-as): Luksemburga (Luksemburga)
Termiņš:
Amata nosaukums: Apelācijas Padomes Priekšsēdētājs
Domain(s):
Zinātne un pētniecība
Institution/Agency: (CPVO) Kopienas Augu šķirņu birojs
Vieta(-as): Anžē (Francija)
Termiņš:
Amata nosaukums: Uzraudzības speciālists
Domain(s):
Ekonomika, finanses un statistika
Institution/Agency: (EAAPI) Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde
Vieta(-as): Frankfurte (Vācija)
Termiņš:
Amata nosaukums: Kriptonaudas Turētājs
Domain(s):
Eiropas publiskā pārvalde
Institution/Agency: (EUSPA) Eiropas Savienības Kosmosa programmas aģentūra
Vieta(-as): Parīze (Francija)
Termiņš:

Pagaidu darbinieki

Amata nosaukums: Vecākais speciālists – Darbības koordinācija
Domain(s):
Eiropas publiskā pārvalde
Institution/Agency: (Europols) Eiropas Savienības tiesībaizsardzības aģentūra
Vieta(-as): Hāga (Nīderlande)
Termiņš:
Amata nosaukums: It asistents
Domain(s):
Informācijas tehnoloģijas
Institution/Agency: Eiropas Komisija
Vieta(-as): Brisele (Beļģija)
Termiņš:
Amata nosaukums: Zinātniskais redaktors Eurosurveillance
Domain(s):
Zinātne un pētniecība
Institution/Agency: (ECDC) Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs
Vieta(-as): Stokholma (Zviedrija)
Termiņš:
Amata nosaukums: Jūras atbalsta dienestu koordinatora vecākais asistents
Domain(s):
Informācijas tehnoloģijas
Institution/Agency: (EMSA) Eiropas Jūras drošības aģentūra
Vieta(-as): Lisabona (Portugāle)
Termiņš:
Amata nosaukums: IT dienesta darbinieka amatam
Domain(s):
Informācijas tehnoloģijas
Institution/Agency: Eiropas Komisija
Vieta(-as): Brisele (Beļģija)
Termiņš: