Pārlekt uz galveno saturu

Sācies EPSO pārveides process

Dota zaļā gaisma jaunajai kompetenču sistēmai

Ir sācies EPSO pārveides process. Tā pirmajā posmā plānots modernizēt kompetenču sistēmu.

Eiropas Savienības iestāžu mērķu sasniegšana nav iespējama bez to darbiniekiem. Tāpēc darbinieku prasmes ir optimāli jāpiemēro iestāžu uzdevumiem un vērtībām. Ir būtiski, lai visiem ES iestāžu darbiniekiem – neatkarīgi no viņu izcelsmes, dzimuma, reliģiskās pārliecības, kultūras un ieņemamā amata – piemistu svarīgākās pamatprasmes.

Tādēļ kopš 2010. gada EPSO izmanto kompetenču sistēmu, kuru veido 8 vispārīgas prasmes, kas tiek pārbaudītas vērtēšanas centra posmā. Tomēr laika gaitā ES iestāžu vajadzības ir mainījušās. Lai varētu veidot daudzveidīgu talantu bāzi, kura atbilst iestāžu vajadzībām un atspoguļo jaunas mūsdienu darba tirgus tendences, bija jāpārskata kompetenču sistēma.

Jaunajā kompetenču sistēmā ir definētas kompetences, kas ir būtiskas konkrēta amata pienākumu efektīvai izpildei, un sniegta pārredzama informācija atlases procedūrai, proti, ir precizētas prasmes, kas kandidātiem būs jāparāda attiecīgajos konkursa pārbaudījumos.

Minētās kompetences jeb prasmes ir atlases procedūras neatņemama sastāvdaļa, jo kalpo par atskaites punktu, vērtējot kandidātu piemērotību konkrētam darba profilam. Ar to palīdzību ir iespējama mērķtiecīga atlase. Tās arī rada skaidru priekšstatu par to, kas tiek gaidīts no potenciālajiem kandidātiem.

Vispārīgās kompetences ir svarīgas, tomēr paturiet prātā, ka specializētākiem profiliem ES iestādes meklē kandidātus ar augstu kvalifikāciju konkrētā darbības jomā. Informācija par attiecīgajā jomā vajadzīgajām kompetencēm un par pārbaudījumiem, kuros vērtē gan tās, gan vispārīgās kompetences, ir atrodama paziņojumā par konkursu.

EPSO šo jauno kompetenču sistēmu savos konkursos sāks izmantot no 2023. gada.

Uzziniet, kādas vispārīgās kompetences ņems vērā turpmākajos vērtēšanas centra pārbaudījumos, un sekojiet jaunumiem mūsu tīmekļvietnē!