Pārlekt uz galveno saturu

Līgumdarbinieki ("CAST" pastāvīgā atlases procedūra)

Ar CAST Permanent procedūru ES iestādes, aģentūras un citas struktūras var atlasīt līgumdarbiniekus darbam dažādās profesionālajās jomās.

Abreviatūra CAST tulkojumā no angļu valodas (Contract Agents Selection Tool) nozīmē līgumdarbinieku atlases rīks. Savukārt angļu vārds permanent nozīmē “pastāvīgs”, proti, procedūrai nav termiņa, līdz ar to kandidāti var iesniegt pieteikumu jebkurā laikā.

Līgumdarbiniekus pieņem laika ziņā ierobežotu fizisku vai administratīvu palīgdarbu veikšanai vai gadījumos, kad vajadzīga papildu kapacitāte specializētās jomās, kur nepietiek pastāvīgo darbinieku ar nepieciešamajām prasmēm.

Kad vajadzīgs darbinieks, ES iestādes, struktūras un aģentūras var no CAST pieteikumu datubāzes izvēlēties vairākus kandidātus, kuru kvalifikācija atbilst meklētajam profesionālajam profilam.

Šos priekšatlasi izturējušos pieteikuma iesniedzējus uzaicina kārtot vairākus datorizētus testus, kuros ir jautājumi ar vairākiem atbilžu variantiem. Tie, kas izturējuši šo pirmo atlasi, piedalīsies otrajā atlases posmā, kas ietver interviju un/vai cita veida novērtēšanu. Plašāku informāciju par CAST Permanent atlases testiem meklējiet mūsu lapā, kur ir testu paraugi.

Kandidāti, kas izturējuši visus atlases posmus, iespējams, saņems darba piedāvājumu.

Līgumdarbiniekus pieņem darbā uz noteiktu laikposmu, kura maksimālais ilgums ir 6 gadi, pirmo līgumu nereti noslēdzot uz īsāku periodu, taču ar iespēju to pagarināt vēl uz 6–12 mēnešiem atkarībā no veicamā darba veida. Dažās aģentūrās, pārstāvniecībās un delegācijās šāda pagaidu nodarbinātība vēlāk var novest pie beztermiņa līguma.

Plašāka informācija ir atrodama mūsu vietnes sadaļā, kur ir atbildes uz bieži uzdotiem jautājumiem par CAST Permanent procedūru.

 

Funkciju grupas

Lai varētu piedalīties CAST procedūrā, pieteikuma iesniedzējiem ir jāievēro visi norādījumi, kas sniegti Cast Permanentuzaicinājumā paust ieinteresētību. Procedūra paredz, ka ir jāizveido EPSO konts un CAST pieteikumu datubāzē jāsniedz persondati, kā arī informācija par darba pieredzi un izglītību.

Vairāk par pieteikšanās procedūru varat uzzināt mūsu vietnes sadaļā “Kā pieteikties”.

Līgumdarbinieku vakances var būt visdažādākajiem darbiem, kuros nepieciešama dažādu līmeņu kvalifikācija. Šie darbi ir iedalīti četrās funkciju grupās:

I – fiziski darbi un administratīvais atbalsts;
II – lietvedība vai sekretāra pienākumi, biroja vadīšana un citi tamlīdzīgi darbi;
III – izpildes uzdevumi, dokumentu sagatavošana, grāmatvedība un citi tamlīdzīgi tehniski darbi;
IV – administratīvi, konsultatīvi, ar valodām saistīti un tamlīdzīgi tehniski darbi.

Kandidāti drīkst pieteikties uz vairākām funkciju grupām, ja vien atbilst izvirzītajām piemērotības prasībām.

Uzaicinājumā paust ieinteresētību varat atrast pilnu to vispārīgo un konkrēto piemērotības nosacījumu sarakstu, kuri attiecas uz katru profilu un funkciju grupu (prasības attiecībā uz valodām, izglītību un darba pieredzi). 

Cieņa pret kultūru daudzveidību un iespēju vienlīdzības veicināšana ir ES pamatprincipi, un Eiropas Personāla atlases birojs īsteno principu, ka visiem kandidātiem ir vienādas iespējas, piekļuve un pret visiem ir vienāda attieksme. Plašāku informāciju par iespēju vienlīdzības principu un to, kā atlases testos lūgt speciālus pielāgojumus, meklējiet lapā, kurā runāts tieši par šiem jautājumiem.

 

Profili

CAST Permanent procedūra ietver vairākus profilus I, II, III un IV funkciju grupā. Paturiet prātā, ka jūs vienmēr piesakāties uz profilu, nevis konkrētu amatu.

Zemāk atrodams CAST Permanent profilu saraksts. Noklikšķiniet uz katras sadaļas, lai izlasītu vairāk par to, kādi varētu būt jūsu eventuālie darba pienākumi. Ja vēlaties, varat pieteikties uz vairākiem profiliem un/vai funkciju grupām. Silti iesakām izvēlēties tikai tos profilus un funkciju grupas, kurām jūsu izglītība un pieredze atbilst vislabāk.