Pārlekt uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips

“Prometric” testēšanas centra noteikumi

Kad kandidāti atrodas testēšanas centrā, viņiem vienmēr ir jāizturas profesionāli, pieklājīgi un ar cieņu. Visi pārbaudījumi tiek nepārtraukti novēroti, veicot video un audioierakstu, fiziski apstaigājot telpas un uzraugot caur novērošanas logu. Testēšanas centra administrators (TCA) drīkst jums aizliegt kārtot pārbaudījumu, ja esat pārkāpis testēšanas centra noteikumus, piemēram, esat aizskaroši izturējies pret kādu no TCA vai citiem kandidātiem. Ja tiks konstatēts, ka eksāmena laikā esat pārkāpis noteikumus, TCA ir pienākums par to paziņot "Prometric" un jūsu testa rīkotājam. Pēc tam "Prometric" pats vai kopā ar testa rīkotāju veiks visus vajadzīgos pasākumus, lai jūs sodītu par jūsu rīcību, un tie var ietvert pat testa rezultātu anulēšanu un/vai civillietas vai krimināllietas ierosināšanu.

 

TESTA SATURA /SISTĒMU KONFIDENCIALITĀTE

 • Datorizēto testu sistēma, lietošanas pamācība, testa saturs un apmierinātības aptauja netiek publicēta, ir konfidenciāla un pieder "Prometric" un/vai testa rīkotājam.
 • Ir stingri aizliegts paziņot, publicēt, pārkopēt vai pārsūtīt kādu no testa sastāvdaļām neatkarīgi no tā, kādā veidā vai ar kādiem līdzekļiem (piemēram, mutvārdos, elektroniski, rakstveidā u. c.) un kādā nolūkā tas darīts.
 • Par JEBKĀDU kopēšanu vai izpaušanu pret jums un ikvienu, kurš jums būs licis to darīt vai sadarbojies ar jums, tūlīt tiks ierosināta civillieta un/vai krimināllieta.

 

REĢISTRĀCIJAS PROCEDŪRAS TESTĒŠANAS CENTRĀ UN STARPBRĪŽI

 • Lai varētu kārtot testu, ir jāuzrāda derīga (tāda, kuram nav beidzies derīguma termiņš), valdības izdota personu apliecinoša dokumenta oriģināls ar fotogrāfiju un parakstu. To, kādus dokumentus uzskata par derīgiem un cik šādu dokumentu vajadzīgs, iepriekš nosaka testa rīkotājs.
 • Katru reizi pirms ieiešanas eksaminācijas telpā jūs pārbaudīs ar metāla detektoru.
 • Katru reizi pirms ieiešanas eksaminācijas telpā tiks prasīts, lai pavelkat bikšu staras virs potītēm, iztukšojat un izvēršat uz āru visas kabatas un pavelkat krekla piedurknes virs plaukstu locītavām.
 • Ja valkājat brilles, jums liks tās noņemt, lai vizuāli pārbaudītu, vai tajās nav ielikta ierakstīšanas ierīce. Lieli juvelierizstrādājumi ir jāievieto jums piešķirtajā skapītī, jo tajos var būt paslēptas ierakstīšanas ierīces.
 • Testam var būt paredzēti vai neparedzēti starpbrīži, ko noteiks testa rīkotājs. Ikreiz, kad atstāsiet eksaminācijas telpu, jums būs jāizreģistrējas.
 • TCA jūs informēs par to, kas ir atļauts eksāmenu starpbrīžos, īpaši to, vai ir atļauts piekļūt jūsu skapītim un tajā esošajiem mobilajiem tālruņiem un piezīmēm. Visiem kandidātiem ir jāinformē TCA, pirms tie starpbrīdī ņem kaut ko, arī zāles, no sava skapīša. Par atkārtotu vai ilgstošu eksaminācijas telpas atstāšanu tiks ziņots testa rīkotājam.
 • Lai tiktu ielaists eksaminācijas telpā, jums, atgriežoties no starpbrīža, jāiziet, bez izņēmuma, visas drošības pārbaudes, jāuzrāda derīgs personu apliecinošs dokuments, jāreģistrējas un, ja testa rīkotājs to prasa, jānodod pirkstu nospiedumi.

 

Aizliegti priekšmeti un kandidāta uzvedība testēšanas centrā

 • Ieroči nav atļauti nevienā "Prometric" testēšanas centrā.
 • Eksaminācijas telpā nedrīkst ienest personiskās mantas, kas nav atļautas. Par tādām uzskatāmas šādas lietas (taču aizliegums var attiekties arī uz citām lietām): virsdrēbes, cepures, pārtika, dzērieni, somas un maki, portfeļi, piezīmju bloki, pulksteņi, mobilie tālruņi, elektroniskas ierīces un valkājamas ierīces.
 • Rakstiskas piezīmes, drukāti materiāli un citi eksāmenu palīglīdzekļi eksaminācijas telpā ir stingri aizliegti, izņemot gadījumus, kad tos ir atļāvis testa rīkotājs. Nosakot to, kādas lietas ir atļauts ienest testēšanas centrā, tā darbinieki vadīsies pēc spēkā esošajiem klienta noteikumiem.
 • Eksaminācijas telpā atrastas rakstiskas piezīmes vai elektroniskas ierīces konfiscēs testēšanas centra administrators.
 • Eksaminācijas telpā drīkst ienest tikai mīkstos ausu aizbāžņus (bez vadiem/auklām) un salvetes, ko nodrošina centrs.
 • Visi TCA izdalītie materiāli testa beigās ir jānodod atpakaļ. Eksāmena laikā izmantotais piezīmju papīrs ir jānodod TCA, lai varētu saņemt jaunu.
 • Viegli apģērba gabali, kas novilkti, lai justos ērtāk (piemēram, džemperis, žakete, šalles u. tml.) ir jāpakarina uz testa kārtotāja krēsla, un tos nedrīkst ielikt klēpī vai uzlikt uz darbstacijas galda. Eksaminācijas telpā nedrīkst ienest virsdrēbes, piemēram, biezus mēteļus, siltas virsjakas, lietusmēteļus u. tml.
 • Eksaminācijas telpā ir stingri aizliegts sarunāties ar citiem kandidātiem, skatīties viņu ekrānā, eksāmenu materiālos vai rakstiskajās piezīmēs.

 

Piezīme: ja radusies pretruna starp “Prometric” noteikumiem un klienta (testa rīkotāja) noteikumiem, tad priekšroka ir klienta noteikumiem.

 

Atruna: šos noteikumus izvirza “Prometric”. Par šo saturu EPSO neatbild, un tas var tikt mainīts.