Pārlekt uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips

Kā pieteikties

ES iestāžu darbinieku atlases procedūras ir atkarīgas no tā, kādai darbinieku kategorijai kandidāts pieteicies.

Izlasiet zemāk redzamās sadaļas, tur ir detalizēta informācija par katru kategoriju. Vispārīgais princips ir tāds, ka atlasi veic Eiropas Personāla atlases birojs (EPSO); jo īpaši tas attiecas uz pastāvīgajiem darbiniekiem.

Izpētiet arī EPSO lapu par testiem. Tajā atradīsiet pārskatu par mūsu testiem un gūsiet priekšstatu par to, kādas prasmes jāpilnveido, lai testus izdotos nokārtot.

Sīkāku informāciju meklējiet Civildienesta noteikumos un EPSO tīmekļvietnes lapā, kur ir atbildes uz bieži uzdotiem jautājumiem. Izpētiet EPSO sagatavotos karjeras profilus ES iestādēs un pieejamās vakances.

Pastāvīgie darbinieki

Pastāvīgos darbiniekus ES iestādes atlasa atklātos konkursos, kas tiek izsludināti mūsu tīmekļvietnē.

Visa informācija par meklēto darbinieku profilu, pienākumiem, viņiem izvirzītajiem atbilstības kritērijiem un atlases procedūrām ir izklāstīta īpašā paziņojumā par konkursu; tāds paziņojums tiek publicēts par ikvienu konkursu.

Visiem pieteikuma iesniedzējiem ir jāizveido EPSO konts. Tas ir galvenais rīks, ar kura palīdzību viņi saņem paziņojumus atlases procedūras laikā.

Katram konkursam norīko atlases komisiju, un tā atbild par kandidātu vērtēšanu visā procedūras gaitā.

Konkursus izsludina visās ES oficiālajās valodās. Atlases procedūrai ir vairāki posmi; katrā no tiem ar dažādiem testiem un citām metodēm novērtē pamatprasmes un profesionālās prasmes:

  • ar datorizētiem daudzizvēļu testiem pārbauda spēju loģiski analizēt tekstu, matemātiskās iemaņas un abstrakto domāšanu, bet dažos speciālistu konkursos pārbauda ar attiecīgo jomu saistītās prasmes;
  • Talantu vērtētājs (“Talent Screener”) speciālistu konkursiem. Kandidātiem liek norādīt visas viņu profesionālās prasmes, darba pieredzi un kvalifikāciju, lai to varētu novērtēt atlases komisija;
  • vērtēšanas centrs ir pēdējais testēšanas posms vispārīgo un ar konkrētu jomu saistītu prasmju pārbaudē. Ar dažādiem testiem atlases komisijas locekļi novērtē prasmes, piemēram, spēju analizēt, risināt problēmas, komunicēt, noteikt prioritātes un organizēt, orientāciju uz kvalitāti un rezultātu u. c.

Atlases procedūras mērķis ir izveidot rezerves sarakstu, kurā iekļauti konkursu izturējušie kandidāti.

Kad rodas vajadzība pieņemt jaunu darbinieku, ES iestādes rezerves sarakstā meklē piemērotus kandidātus un tos, kuri vislabāk atbilst vakancei, uzaicina uz darba interviju.

Atkarībā no tā, par kuru konkursu ir runa, ES iestāžu pastāvīgo darbinieku atlases procedūra var ilgt pāris vai vairāk mēnešus.

Mūsu bieži uzdoto jautājumu sadaļā varat atrast sīkākas ziņas par EPSO testiem, tostarp apakšsadaļu “Mīti un fakti par EPSO testiem”.

Līgumdarbinieki

Līgumdarbiniekus darbā pieņem divējādi:

1) līgumdarbinieki / CAST pastāvīgā atlases procedūra 

Līgumdarbiniekus var atlasīt ar pastāvīgo atlases procedūru CAST Permanent

CAST tulkojumā no angļu valodas (Contract Agents Selection Tool) nozīmē līgumdarbinieku atlases rīks. Savukārt procedūras apzīmējums “pastāvīga” nozīmē, ka šai atlases procedūrai nav noteikta pieteikšanās termiņa.

Mūsu lapā par vakancēm varat atrast CAST Permanent Uzaicinājumu izteikt ieinteresētību par tādiem profiliem kā finanses, politiskās lietas/ES politika, sekretāri/kancelejas darbinieki, informācijas tehnoloģija, tiesības, komunikācijas u. c. Pieteikuma iesniedzējiem ir jāievēro uzaicinājumā sniegtie norādījumi.

Lai varētu piedalīties procedūrā, ir jāizveido EPSO konts un CAST datubāzē jāievada savi persondati un informācija par darba pieredzi un izglītību.

Tas, ka kandidāts iesniedzis pieteikumu pastāvīgajai atlases procedūrai CAST Parmanent, nenozīmē, ka viņu noteikti uzaicinās kārtot testus. 

Kad rodas vajadzība pieņemt jaunus darbiniekus, ES iestādes, aģentūras un citas struktūras var veikt meklēšanu CAST datubāzē un atlasīt dažus pieteikuma iesniedzējus, kuru prasmes atbilst attiecīgās vakances prasībām.

Šos priekšatlasi izturējušos kandidātus uzaicinās kārtot EPSO sarīkotus testus: datorizētos daudzizvēļu testus, kuros pārbauda spēju loģiski analizēt tekstu, matemātiskās iemaņas un abstrakto domāšanu; kompetences testu (zināšanas par specializācijas jomu) vai valodas sapratnes testu (lingvistu profiliem).

Šos pārbaudījumus nokārtojušus kandidātus var uzaicināt uz interviju un beigās pieņemt darbā.

Par procesu vairāk uzzināt varat mūsu lapā par CAST Permanent, turpat varat arī uzreiz pieteikties;

 

2) līgumdarbinieki ad hoc vakancēm

ES iestādes, aģentūras un citas struktūras var arī pieņemt līgumdarbiniekus konkrētiem amatiem, kad vien rodas tāda vajadzība. Šajā gadījumā runa var būt par ļoti dažādiem amatiem, piemēram, finanšu asistents, sociālo jautājumu zinātnieks, tīmekļvietnes pārzinis, kiberdrošības inženieris.  

Atšķirībā no CAST Permanent procedūras šajā gadījumā katrai vakancei ir pieteikuma iesniegšanas termiņš un katra satur informāciju par pieteikšanos, atlases procedūru un citas ziņas.

ES iestādes, aģentūras un citas struktūras publicē ad hoc līgumdarbinieku vakances un nosaka pašas savas pieteikšanās un atlases procedūras

Līgumdarbinieku vakances, kurām var pieteikties pašlaik, varat atrast mūsu lapā par vakancēm

Pagaidu darbinieki

Pagaidu darbiniekus parasti pieņem darbā uz ierobežotu laiku, lai aizstātu ierēdņus vai pastiprinātu dažu dienestu resursus

Pagaidu darbinieki var būt nepieciešami visdažādākajiem uzdevumiem, piemēram, sociālo zinātņu speciālisti, projekti vadītāji, tulkotāji, analītiķi, plānošanas speciālisti. 

Darbā pieņemošās ES iestādes, aģentūras un citas struktūras var publicēt pagaidu darbinieku vakances EPSO lapā par darba iespējām un pašas rīkot atlases procedūru.

Atkarībā no konkrētā brīža vajadzībām tās, iespējams, nodod atlases procedūras rīkošanu EPSO ziņā. Tādā gadījumā atlases procedūru papildina uzaicinājums paust ieinteresētību, kurā ir ziņas par attiecīgā amata profilu, atbilstības kritērijiem un kārtojamiem pārbaudījumiem.

Informāciju par citām vakancēm varat atrast ES iestāžu un citu struktūru tīmekļlapās par vakancēm.
 

Norīkotie valsts eksperti (NVE)

Norīkotie valsts eksperti (NVE) ir kvalificēti ES dalībvalstu ierēdņi, kas uz noteiktu laiku savas īpašās zināšanas nodod ES rīcībā.

ES iestādes un aģentūras pieņem darbā šādu ekspertu, kad tām vajadzīgs darbinieks, kuram ir unikālās prasmes, ko var piedāvāt attiecīgais NVE: tās var būt tehniskas, juridiskas ar drošību, finansēm u.c. jomām saistītas zināšanas.

NVE vakances bieži izziņo EPSO lapā par darba iespējām. Visa informācija par atlases procedūru, norīkojuma nosacījumiem, atbilstības kritērijiem un darba pienākumiem atrodama attiecīgajā paziņojumā par vakanci. 

Darbā pieņemošās ES iestādes, aģentūras un citas struktūras pašas rīko pieteikšanās un atlases procedūras. 

Ja vēlaties saņemt informāciju par pašreizējām iespējām pieteikties uz šādu darbu, sazinieties ar savas valsts pastāvīgo pārstāvniecību ES.

Citi
  • Pagaidu darba aģentūras darbinieki

Šos darbiniekus pagaidu darba aģentūras nodarbina, lai viņi īslaicīgi strādātu ES iestādēs. Viņi nav ES iestāžu darbinieki.

Šādi darbinieki veic dažādus fiziskus, tehniskus vai citus konkrētus uzdevumus.

Aģentūras Briselē

Randstad
Rue des Princes 8-10
1000 Bruxelles
Tālr.: +32 2 643 4790
E-pasts: inhouse_1230@randstad.be
Tīmekļvietne: www.randstad.be

Start People
Rue Royal, 153
1210 Brussels
Tālr.: +32 2 212 1920
E-pasts: eu@startpeople.be

DAOUST
Galerie de la porte Louise 203/5
1050 Bruxelles
Tālr.: +32 2 513 14 14
E-pasts: publicsector@daoust.be
Tīmekļvietne: www.daoust.be

 

Aģentūras Luksemburgā

Randstad
5, Rue des primeurs
L-2361 Strassen
Luxembourg

ADECCO Luxembourg S.A.
5, Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
Luxembourg

 

  • ES eksperti

Eksperti, kas pārzina kādu ES politikas jomu, var reģistrēties kādas ES iestādes vai aģentūras uzturētajā ekspertu datubāzē.

Tad reģistrētos ekspertus var pēc vajadzības nolīgt konkrētu darbu veikšanai.

Uzziniet, kā varat kļūt par ekspertu Eiropas Komisijā.

Varat arī vērsties Kopienas Pētniecības un attīstības informācijas dienestā (CORDIS) .

 

  • Deputātu palīgi

Deputātu palīgi strādā tieši kopā ar Eiropas Parlamenta deputātiem un viņiem palīdz, veicot visdažādākos pienākumus. Viņi strādā Briselē, Strasbūrā vai Luksemburgā.

Plašāka informācija atrodama Eiropas Parlamenta tīmekļvietnē.

Skatiet arī Eiropas Parlamenta politisko grupu tīmekļvietnes, kur ir ziņas par to rīkotajām atlases procedūrām.

 

  • Ārštata valodu speciālisti

Tulkotāji un konferenču tulki ES iestādēs var strādāt arī ārštatā.

Ja vēlaties kļūt par ārštata tulkotāju

  • Eiropas Komisijā, skatiet attiecīgos paziņojumus par piedāvājumu konkursiem;
  • ES Tiesā, skatiet paziņojumus par līgumiem.

Ja gribat kļūt par ārštata tulku Eiropas Komisijā, Eiropas Parlamentā vai ES Tiesā, skatiet lapu par tulku karjeras iespējām ES iestādēs.

 

  • Apkalpojošais un ēdnīcu personāls

Apkalpojošo personālu un ēdnīcu darbiniekus darbā pieņem, izmantojot pakalpojumus, ko sniedz ārēji darbinieku atlases uzņēmumi.

Šos līgumus piešķir atklāta konkursa procedūrās.

Vairāk varat uzzināt lapā par ES finansējumu un publisko iepirkumu.