Pārlekt uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips

Kas notiek tālāk

Kandidāti, kuri ir izturējuši atlases procedūru, tiek iekļauti rezerves sarakstā, no kura visas ES iestādes var viņus izvēlēties, lai pieņemtu darbā. Zemāk varat uzzināt, kas notiek tālāk.

 • ES iestāžu darbinieku skaits ir proporcionāls to lielumam un uzdevumiem.
 • Kad uzrodas vakance, iestādes izskata sekmīgo kandidātu profilus, lai atrastu tos, kuri vislabāk atbilst to vajadzībām (piemēram, pēc izglītības, darba pieredzes un valodu prasmēm).
 • Uz interviju jūs var uzaicināt vairākas iestādes vai dienesti (un jūs var iekļaut rezerves sarakstā, ko izmanto vairākas iestādes).
 • Praktisku apsvērumu dēļ, pirms tiek pieņemts lēmums par kandidāta pieņemšanu darbā, viņam var nākties iziet veselības pārbaudi.
 • Jums ir tiesības noraidīt darba piedāvājumu, taču citi piedāvājumi pirms rezerves saraksta termiņa beigām netiek garantēti. 
 • Saskaņā ar Civildienesta noteikumiem vispirms tiek izvērtēti tie kandidāti, kuri kā ierēdņi jau strādā kādā no iestādēm, un tikai pēc tam konkursu izturējušie, kuri iekļauti rezerves sarakstā.
 • Savā EPSO profilā neaizmirstiet atjaunināt visu informāciju par sevi.
 • Augšupielādējiet un regulāri atjauniniet savu CV. To vēlams sagatavot Europass formātā (izmantojot cilni "Augšupielādēt CV").
 • Nesūtiet iestādēm savu CV pats. Datubāzē, kurā iekļauti atlasi izturējušie kandidāti, iestādes atradīs gan jūsu CV un kompetences pasi, gan arī informāciju par jūsu pieejamību.
 • Jūs varat lūgt (izmantojot saziņas veidlapu), lai EPSO datubāzē atzīmē, ka noteiktu laikposmu neesat pieejams. Paturiet prātā, ka rezerves saraksta derīgums netiks attiecīgi pagarināts.
 • Ja vēlaties izveidot sava pieteikuma kopiju (arī saraksti ar EPSO), pēc iespējas drīzāk jums tā jāsaglabā un/vai jāizdrukā, jo sarakste kontā tiks glabāta tikai zināmu laiku.
 • Rezerves saraksts ir datubāze, kurā ir ziņas par visu to kandidātu profiliem, kompetenci un pieejamību, kuri izturējuši kādu atlases procedūru.
 • Iekļaušana rezerves sarakstā negarantē pieņemšanu darbā, bet 7 mēnešu laikā darbu iegūst vidēji 50 % kandidātu.
 • Rezerves saraksti parasti ir derīgi vienu gadu (vai trīs gadus speciālistiem). Šo periodu EPSO var pagarināt atbilstoši iestāžu vajadzībām; parasti šādu lēmumu pieņem neilgi pirms saraksta derīguma termiņa beigām un publicē tīmekļvietnē "EU Careers".
 • Saraksta sākotnējais derīguma termiņš tiek skaitīts no brīža, kad atlasi izturējušiem kandidātiem ir paziņots par viņu iekļaušanu rezerves sarakstā. Sākotnēji noteikto derīguma termiņu publicē rezerves sarakstu lapā.
 • Ja saraksts rezerves sarakstu lapā tiek publicēts novēloti, tas neietekmē darbā pieņemšanas procedūru.
 • Ja brīdī, kad beidzas rezerves saraksta derīguma termiņš, jau esat saņēmis oficiālu vēstuli no cilvēkresursu dienesta, jūsu pieņemšana darbā drīkst turpināties.
 • Pēc pārbaudes perioda beigām jaunpieņemto ierēdni vai nu pieņem pastāvīgā darbā, vai atlaiž. EPSO nevar nevienu ielikt atpakaļ rezerves sarakstā.
 • Iestādēm ir piešķirta noteikta kvota attiecībā uz atlasi izturējušiem kandidātiem, kurus tās var pieņemt darbā no rezerves saraksta. Informācija par šo kvotu ir pieejama vienīgi EPSO un ES iestādēm.
 • Kvotas nosaka uz noteiktu laiku atbilstoši konkrētas(-u) iestādes(-žu) vajadzībām pēc darbiniekiem.
 • Ja kandidātu laikā, kad piemērojamas kvotas, vēlas pieņemt darbā cita iestāde, ir nepieciešama iepriekšminētās iestādes piekrišana.
 • Parasti kvotas tiek atceltas trīs vai (noteiktiem speciālistu konkursiem) sešus mēnešus pēc rezerves saraksta publicēšanas, taču šīs kvotas var piemērot ilgāk, ja attiecīgā(-ās) iestāde(-es) tam piekrīt.
 • Darba piedāvājumu sistēma ļauj jums aplūkot vakances saistībā ar konkursu(-iem), kuru(-us) esat izturējis. Šīm vakancēm varat pieteikties līdz pat rezerves saraksta termiņa beigām.
 • Par vakanču publicēšanu jūsu EPSO kontā gādā attiecīgās ES iestādes. Tās arī izlemj, kuras vakances ir pieejamas kurā(-os) rezerves sarakstā(-os) iekļautajiem.
 • Iestādēm nav pienākuma izsludināt vakances visiem vai daļai atlasi izturējušo kandidātu.
 • Ja jūsu rezerves sarakstam tiek piemērotas kvotas, iespējams, nevarēsiet pieteikties uz vakancēm līdz pat kvotu atcelšanai.
 • Kad iestādes būs publicējušas vakances, jūsu EPSO konta pārskata lapā par pieteikumiem parādīsies poga “Parādīt vakances” pie attiecīgā konkursa. 
 • Zem tās publicēts vakanču saraksts, kurā norādīts katras vakances kods, amata nosaukums un iestāde, kura izsludinājusi konkrēto vakanci.
 • Noklikšķinot uz kādas no sarakstā iekļautajām vakancēm, uzzināsiet, kur atrodas darbavieta, kādi ir pienākumi un uzdevumi, kā arī kontaktinformāciju.
 • Pārbaudiet savu EPSO kontu regulāri, jo iestādes savas vakances var publicēt jebkurā laikā un pieteikšanās termiņš var būt ļoti īss. Jūs nesaņemsiet informāciju automātiski uzreiz pēc jaunas vakances publicēšanas. 
 • Piesakoties uz kādu vakanci, pārliecinieties, vai atbilstat visiem kritērijiem, vai jūsu CV ir atjaunināts un vai motivācijas vēstulē esat norādījis pareizo atsauci uz konkursu.
 • Ņemiet vērā, ka varēsiet redzēt arī paziņojumus par dažām tādām Komisijas vakancēm, kas atbilst jūsu rezerves saraksta kategorijai (piem., AST-SC, AST vai AD), bet kuru pieteikšanās kritērijiem neatbilstat. Piemēram, ja tas ir AST3 pakāpes amats, bet jūs esat iekļauts AST1 rezerves sarakstā, tad kritērijiem neatbilstat.
 • Ja jums rodas jautājumi par atbilstību kritērijiem vai citiem aspektiem saistībā ar vakanci vai darbā pieņemšanas procedūru, sazinieties ar darbā pieņemošajiem dienestiem, izmantojot paziņojumā par vakanci norādīto kontaktinformāciju.
 • Pieteikumu sūtiet tikai un vienīgi iestādei, kas pieņem darbā, nevis EPSO, jo ar darbā pieņemšanu nodarbojas pašas attiecīgās iestādes.
 • Tīmekļvietnē “Europa” atradīsiet pārskatu par visām ES iestādēm, aģentūrām un citām organizācijām.
 • Lai iegūtu sīkāku informāciju, varat izpētīt to ES iestāžu sarakstu, kurām EPSO atlasa darbiniekus, un saites uz to lapām par pieņemšanu darbā.
 • Ja jums ir jautājumi par konkrētu vakanci, sazinieties ar darbā pieņemošo dienestu, izmantojot paziņojumā par vakanci norādīto kontaktinformāciju.
 • Varat arī sazināties ar mums, ja jums rodas citi jautājumi par turpmākajiem soļiem vai iespējām tikt pieņemtam darbā.

Ņemiet vērā, ka ikvienā atlases procedūrā tās tiesiskais regulējums ir izklāstīts paziņojumā par konkursu un Atklātos konkursus reglamentējošajos noteikumos. Šajā lapā pieejamā informācija sagatavota vienīgi nolūkā sniegt papildu norādījumus.