Pārlekt uz galveno saturu
Eiropas Komisijas logotips

Daudzveidība, iekļautība, vienlīdzība

Colleagues with a disability and of different backgrounds

Iekļautības, vienlīdzības un daudzveidības veicināšana ir viens no galvenajiem Eiropas Savienības uzdevumiem. Lai atbalstītu šīs vērtības, ES cenšas piesaistīt daudzveidīgu un iekļaujošu darbaspēku.

Eiropas Personāla atlases birojs (EPSO) aktīvi cenšas palielināt ES iestrādēs strādājošo talantīgo cilvēku dažādību, lai ES civildienests pilnībā pārstāvētu iedzīvotājus, kuriem tas kalpo.

Viens no ES regulējuma pamatprincipiem ir jebkāda veida diskriminācijas aizliegums, piemēram, ir aizliegta diskriminācija dzimuma, rases, ādas krāsas, etniskās izcelsmes, sociāli ekonomiskās izcelsmes, valodas, reliģijas vai pārliecības, pilsonības, izcelsmes, seksuālās orientācijas vai jebkādas citas iezīmes dēļ.

Savās atlases procedūrās EPSO cenšas visiem pieteikuma iesniedzējiem piedāvāt vienlīdzīgas iespējas un piekļuvi, lai visiem būtu vienādas iespējas parādīt savas prasmes un konkurēt ar vienādiem nosacījumiem.

EPSO ir apņēmies apzināt un novērst jebkādus traucēkļus, piemēram, tādus, kas saistīti ar invaliditāti, potenciāliem aizspriedumiem vai diskriminācijas risku.

Šī ES iestāžu, aģentūru un citu struktūru nepārtrauktā apņemšanās nodrošināt daudzveidību un iekļautību attiecas arī uz darbvietām. Katru cilvēku tajās novērtē un ciena, un daudzveidību uzskata par bagātinošu un par inovācijas avotu.

Plašāku informāciju varat atrast tīmekļlapā par vienlīdzīgām iespējām.