Skip to main content

Lingwi

Il-multilingwiżmu huwa wieħed mill-prinċipji fundaturi tal-Unjoni Ewropea u t-tradutturi, il-qarrejja tal-provi, il-ġuristi lingwisti u l-interpreti għandhom rwol fundamentali. Dawn iwasslu politiki u azzjonijiet fil-lingwi uffiċjali tal-UE, u b’hekk jgħaqqdu lill-UE maċ-ċittadini tagħha billi jitkellmu bil-lingwa tagħhom stess.

Traduttur

Deskrizzjoni tal-impjieg

Ir-responsabbiltajiet tagħhom jinkludu t-traduzzjoni ta’ dokumenti legali, finanzjarji u xjentifiċi, dokumenti ta’ politika, rapporti, korrispondenza u testi tekniċi; l-għoti ta’ pariri lingwistiċi b’firxa wiesgħa; il-ġestjoni ta’ siti web multilingwi; l-editjar ta’ dokumenti oriġinali abbozzati minn uffiċjali oħra tal-UE, fost diversi kompiti oħra.

Kwalifiki ewlenin

Għandu jkollok ħakma perfetta ta' waħda mil-lingwi tal-UE u għarfien profond tal-anqas ta' tnejn oħra u lawrja fi kwalunkwe suġġett. Il-kwalifiki ewlenin jistgħu jvarjaw għalhekk dejjem iċċekkja r-rekwiżiti speċifiċi kull meta tiġi ppubblikata proċedura tal-għażla.

Tgħallem aktar dwar il-proċeduri tas-selezzjoni u l-kategoriji differenti tal-istaff.

Tista’ ssib ukoll disponibbli opportunitajiet ta' xogħol jew tikkonsulta l-paġna tagħna tat-traineeships.

Qarrej tal-provi

Deskrizzjoni tal-impjieg

Id-dmirijiet tagħhom jinkludu l-qari tal-provi tad-dokumenti; il-verifika tat-testi tradotti għall-konsistenza mal-lingwa oriġinali; it-tħejjija u l-verifika tal-kontenut f’formati u media varji; il-korrezzjoni tal-ortografija, tal-grammatika u tal-iżbalji tas-sintassi; l-għajnuna fl-organizzazzjoni u l-monitoraġġ tal-proċessi ta’ produzzjoni involuti fil-pubblikazzjoni, fost varjetà ta’ kompiti oħra.

Kwalifiki ewlenin

Għandu jkollok ħakma perfetta ta' waħda mil-lingwi tal-UE u għarfien profond tat-tieni waħda. Għandu jkollok jew edukazzjoni postsekondarja u tal-anqas ftit snin ta’ esperjenza professjonali, jew inkella edukazzjoni sekondarja u diversi snin ta' esperjenza professjonali. Il-kwalifiki ewlenin jistgħu jvarjaw għalhekk dejjem iċċekkja r-rekwiżiti speċifiċi kull meta tiġi ppubblikata proċedura tal-għażla.

Tgħallem aktar dwar il-proċeduri tas-selezzjoni u l-kategoriji differenti tal-istaff.

Tista’ ssib ukoll disponibbli opportunitajiet ta' xogħol jew tikkonsulta l-paġna tagħna tat-traineeships.

Ġurist lingwist

Deskrizzjoni tal-impjieg

Il-ġuristi lingwisti tal-UE jiżguraw li l-leġiżlazzjoni l-ġdida kollha tiġi tradotta b’mod korrett f’lingwi oħra tal-UE u tirrifletti fedelment it-test li fih kienet oriġinarjament maħsuba.

L-impjieg jeħtieġ avukati kapaċi b’kapaċitajiet lingwistiċi eċċellenti. Il-kompiti tagħhom jinkludu li jsegwu proċeduri leġiżlattivi matul il-proċess kollu u jaġixxu bħala konsulenti; jipprovdu gwida dwar l-abbozzar leġiżlattiv; jiċċekkjaw, jirrevedu t-testi legali u jirrieżaminaw il-konformità tagħhom mar-regoli formali, fost kompiti oħra. 

Kwalifiki ewlenin

Għandu jkollok ħakma perfetta ta' waħda mil-lingwi tal-UE u għarfien profond tal-anqas ta' tnejn oħra kif ukoll lawrja fil-liġi. Il-kwalifiki ewlenin jistgħu jvarjaw għalhekk dejjem iċċekkja r-rekwiżiti speċifiċi kull meta tiġi ppubblikata proċedura tal-għażla.

Tgħallem aktar dwar il-proċeduri tas-selezzjoni u l-kategoriji differenti tal-istaff.

Tista’ ssib ukoll disponibbli opportunitajiet ta' xogħol jew tikkonsulta l-paġna tagħna tat-traineeships.

Barra minn hekk, tista’ tagħti daqqa t’għajn lejn l-opportunitajiet ta’ kuntratt temporanju fuq is-sit web tal-Qorti tal-Ġustizzja.

Interpretu tal-konferenzi

Deskrizzjoni tal-impjieg

Is-servizz ta’ interpretar tal-istituzzjonijiet tal-UE huwa l-akbar fid-dinja – l-interpreti tal-konferenzi tiegħu jiżguraw li d-diskussjonijiet li jsiru fil-laqgħat jiġu interpretati b’mod korrett f’lingwa uffiċjali tal-UE, bl-użu ta’ interpretazzjoni simultanja jew konsekuttiva. 

L-interpreti tal-UE jaħdmu f’ambjent stimulanti u multikulturali. Huma għandhom ikunu kapaċi jikkomunikaw b’mod effettiv, jifhmu kwistjonijiet varji u spiss kumplessi, jirreaġixxu u jadattaw malajr għal ċirkostanzi li jinbidlu kif ukoll jaħdmu taħt pressjoni. 

Kwalifiki ewlenin

Għandu jkollok ħakma perfetta ta' waħda mil-lingwi tal-UE u għarfien profond ta’ mill-anqas tnejn oħra, u kwalifika xierqa fl-interpretar tal-konferenzi; alternattivament, għandu jkollok lawrja u esperjenza professjonali ta’ sena jew aktar. Il-kwalifiki ewlenin jistgħu jvarjaw għalhekk dejjem iċċekkja r-rekwiżiti speċifiċi kull meta tiġi ppubblikata proċedura tal-għażla.

L-interpreti freelance jistgħu jiġu impjegati wkoll biex jaħdmu flimkien mal-istaff ta’ interpreti. Tista’ ssib informazzjoni dwar kif issir interpretu freelance mal-Kummissjoni Ewropea, il-Parlament Ewropew u l-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja fuq is-sit web apposta: “Aħdem bħala Interpretu Freelance mal-UE”.

Tgħallem aktar dwar il-proċeduri tas-selezzjoni u l-kategoriji differenti tal-istaff.

Tista’ ssib ukoll disponibbli opportunitajiet ta' xogħol jew tikkonsulta l-paġna tagħna tat-traineeships.