Skip to main content

Proċess ta’ trasformazzjoni tal-EPSO għall-għażla tal-persunal

L-EPSO bħalissa għaddej minn proċess ta’ trasformazzjoni għas-selezzjoni tal-persunal biex iwieġeb aħjar għall-ħtiġijiet tal-istituzzjonijiet tal-UE u għar-realtajiet tas-suq tax-xogħol tal-lum. Għaddejjin riflessjonijiet strateġiċi dwar kunċett ġdid għall-kompetizzjoni ġenerali AD u dwar qafas ta’ kompetenza rivedut. Objettiv importanti hawnhekk huwa li tinkiseb diversità akbar fir-riżerva ta’ kandidati kemm fir-rigward tal-profili kif ukoll tal-isfondi. Fil-kompetizzjonijiet speċjalizzati, diġà ninsabu f’fażi pilota biex nittestjaw xi metodoloġiji ta’ selezzjoni ġodda.

L-għanijiet ewlenin huma li jitqassar it-tul tal-kompetizzjonijiet, li jsiru iktar effiċjenti kemm għall-kandidati kif ukoll għall-assessuri, u li jiġu mmirati aħjar il-kandidati bi profili speċjalizzati mfittxija mill-istituzzjonijiet li jkunu qed jirreklutaw, filwaqt li jiġu adottati metodi ta’ ttestjar moderni skont l-aħjar prattika internazzjonali. L-EPSO għandu l-għan li jintroduċi l-ġenerazzjoni assistita mill-kompjuter ta’ testijiet ta’ mistoqsijiet b’għażla multipla bbażati fuq il-qasam f’fażi bikrija tal-kompetizzjonijiet speċjalizzati, filwaqt li jorganizza t-testijiet ta’ raġunament skont jekk tgħaddix jew le. Imbuttat mill-kriżi tal-Covid, l-EPSO mexa lejn it-testijiet taċ-Ċentru ta’ Evalwazzjoni b’inviġilazzjoni mill-bogħod, u għal xi kompetizzjonijiet, il-kandidati jistgħu jagħmlu t-testijiet ibbażati fuq il-kompjuter online jew fiċ-ċentri tat-testijiet. Proġetti pilota oħra se jibdew l-ittestjar fl-24 lingwa uffiċjali kollha tal-UE jew skrinjar tat-talenti assistit mill-kompjuter. Peress li dawn il-proġetti pilota jinsabu fi stadji bikrin, u r-riżultati tagħhom jeħtieġ li jiġu analizzati, l-EPSO se jipprovdi informazzjoni aktar dettaljata dwar dawn in-novitajiet fi żmien xieraq.

L-oġġettività u l-ugwaljanza fit-trattament huma fil-qalba ta’ dawn il-proċessi kollha.