Skip to main content
Logo tal-Kummissjoni Ewropea

Meta għandi nissottometti d-dokumenti li jappoġġjaw l-esperjenza professjonali tiegħi u d-diplomi tiegħi?

Il-kandidati mistednin għat-test(ijiet) taċ-ċentru ta’ evalwazzjoni biss għandhom japplowdjaw kopji skenjati tad-dokumenti rilevanti tagħhom, li jappoġġjaw l-informazzjoni fil-formola(i) tal-applikazzjoni tagħhom. B’mod ġenerali, dawn id-dokumenti jridu jkunu applowdjati u llinkjati mal-applikazzjoni mhux aktar tard mill-ġurnata ta’ qabel it-test(ijiet) orali fiċ-ċentru ta’ evalwazzjoni.

Il-kandidati għall-proċeduri ta’ selezzjoni tal-aġenti kuntrattwali (CAST/P) ma għandhomx jillinkjaw dokumenti ta’ sostenn mal-applikazzjoni(jiet) CAST/P tagħhom.