Skip to main content

Nista’ napplika jekk għandi aktar kwalifiki milli tirrikjedi l-kariga?

Question categories:

L-Avviż tal-Kompetizzjoni jew is-Sejħa ta’ espressjonijiet ta’ interess tiddeskrivi r-rekwiżiti minimi fir-rigward tal-kwalifiki u l-esperjenza professjonali. Dan jiddeskrivi wkoll in-natura tad-dmirijiet li jkollok twettaq.

Kwalunkwe persuna li tissodisfa tal-inqas dawn ir-rekwiżiti minimi u li l-kwalifiki/esperjenza tagħha huma rilevanti max-xogħol inkwistjoni tista' tapplika.

Jekk jogħġbok innota li jekk ikollok kwalifiki u esperjenza professjonali addizzjonali, tista’ biss tiġi rreklutat fil-grad/grupp ta’ funzjoni u għall-profil speċifikati indikat fl-Avviż jew fis-Sejħa.

Pereżempju, jekk għandek baċellerat xorta tista' tapplika għal proċedura ta’ selezzjoni tal-assistenti. Madankollu, għandek taqra bir-reqqa n-natura tad-dmirijiet biex tiżgura li għandek l-esperjenza u l-motivazzjoni xierqa biex twettaq il-kompiti meħtieġa.