Skip to main content

Xorta nista’ nipparteċipa jekk ma nissodisfax il-kundizzjonijiet kollha ta’ eliġibbiltà?

Question categories:

Ma jagħmilx sens li tapplika jekk ma tissodisfax il-kundizzjonijiet kollha ġenerali u speċifiċi ta’ eliġibbiltà.