Skip to main content
Logo tal-Kummissjoni Ewropea

X’inhuma d-dmirijiet tal-Aġenti Kuntrattwali fl-Istituzzjonijiet tal-UE?

Id-dmirijiet speċifiċi jiddependu mill-profil li jinteressak. Ara l-Anness I għas-Sejħa għal Espressjoni ta’ Interess għal eżempji ddettaljati ta’ dmirijiet għal kull profil.

L-aġenti kuntrattwali huma impjegati għal perjodu limitat, b’kuntratt inizjali ta’ 6-12-il xahar.

F’xi korpi tal-UE, jista’ jkun possibbli li l-kuntratt jiġġedded għal perjodu ta’ żmien indefinit.